13. 1. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Začátek roku se dá velmi dobře využít i v práci při práci s podřízenými. Poskytněte si prostor k tomu, abyste společně zhodnotili předcházející období a naplánovali co Vás čeká v tomto roce. A nejenom to.

V rámci hodnotícího pohovoru nemusí docházet pouze ke zhodnocení daného období z hlediska výkonu zaměstnance. Naopak je vhodné tento prostor využít ke společnému plánování, hledání řešení a také k budování vzájemného vztahu.

Zásadní je samozřejmě i samotný formát. Pokud budeme k hodnotícím pohovorům přistupovat pouze formalizovaným způsobem, tak nám to spíše uškodí, než prospěje. Ve většině lidí totiž hodnotící pohovor vyvolává spíše obavy a přistupují k němu negativně. Pokud ale ukážeme našim podřízeným, že se primárně jedná o společný prostor, jehož cílem je zlepšit aktuální situaci, tak se situace velmi rychle obrátí.

Jak tedy postupovat.

Schůzka mezi čtyřma očima

Samotné schůzce věnujte nejen vhodný čas, ale i prostor. V zásadě se nemusí jednat o dlouhý časový úsek, vždy záleží na konkrétním člověku. Nicméně vše by mělo probíhat mezi čtyřma očima, aby se dotyčný mohl soustředit na to co mu říkáte, a ne kdo všechno to slyší.

Měl by se cítit v bezpečí a uvědomovat si, že se nejedná o kritiku, ale snahu vytvořit konstruktivní prostředí, kde se může zlepšovat.

Poskytněte prostor pro sebehodnocení

V první fázi poskytněte zaměstnanci prostor pro vlastní zhodnocení, co v daném období proběhlo a jak to vnímal. Jaké úspěchy se mu povedly, co mu šlo a co se mu naopak nepovedlo a v čem má slabiny. S tím je spojené také to, že by měl sám navrhnout opatření, jak jim předcházet a co případně potřebuje od Vás, aby se mohl zlepšit.

V okamžiku, kdy sám přijde s bodem, který se mu nepodařil, tak k němu bude přistupovat více konstruktivně a s vůli ke změně. Kdybyste mu danou negativní zpětnou vazbu dávali vy, tak je vyšší pravděpodobnost, že se může stavět do obrany.

Zpětná vazba od vedoucího

Následně dejte zaměstnanci zpětnou vazbu zase vy. Co jste v uplynulém období vnímali jako důležité a co naopak mělo mezery, které se musí opravit. Drže se faktů a buďte konkrétní. Nelze také hodnotit pouze poslední období. Musíte se věnovat období jako celku a vypíchnout jeho průběh.

Není nutné zmiňovat všechny situace, ale pouze ty, které vnímáte jako zásadní. Tímto ukazujete, že si všímáte jeho práce a jeho úsilí, které je pro vás důležité.

U každé situace je zásadní otevřít téma možných opatření a návrhů na zlepšení. Vždy se snažte zakončit v pozitivním duchu a s konstruktivními výstupy na co se dotyčný může zaměřit. Poskytujte vždy podporu v tom směru, co můžete pro danou situaci dělat vy, abyste ho podpořili.

Zpětná vazba pro všechny zúčastněné

Pokud budete pracovat s hodnotícími pohovory v tomto formátu, tak budete schopni rozšířit své povědomí o tom, jak vaši podřízení vnímají svoji práci a co je pro ně důležité. Můžete je tak potom daleko lépe rozvíjet a podporovat. Nehledě na to, že i tímto budete dávat poměrně jasný signál svým lidem. A to, že je pro Vás důležitá nejen jejich práce, ale také názor a co je trápí.

Za čas zároveň zjistíte, že se na ně zaměstnanci těší a vy s jejich pomocí vedete své lidi k větší samostatnosti a dalšímu rozvoji.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520