Pomáháme firmám pracovat s lidmi.

Firemní sociolog je poradenský institut zaměřený na otázky vedení lidí, manažerské práce se zaměstnanci ve firmách, na rozvoj a podporu manažerů a vedoucích pracovníků.

Firemní sociolog je tvořen třemi konzultanty

  • PhDr. Vojtěch Bednář
  • Mgr. Petr Hlušička
  • PhDr. Jan Drahoňovský

Jsme specialisté na vedení lidí, na personální řízení ve firmách, na správu personálních politik, hodnocení, komunikaci a prosazování změn a na řešení problémů způsobených lidmi a jejich vztahy ve firemním prostředí.

Základem naší práce je poskytování odborného poradenství a vzdělávání manažerů a vedoucích pracovníků, a to jak skupinové, tak individuální. Pro manažery také připravujeme kombinované e-learningové programy, které je učí řešit běžné problémy a situace při vedení podřízených.

Svou práci vykonáváme od roku 2005, pod značkou Firemní sociolog® pak od roku 2012. Mezi naše klienty patří jak mikrofirmy, tak největší společnosti působící v České republice. Jsme také autory řady odborných knih.

Webový server Firemní sociolog je výkladní skříní našich služeb, a také veřejně a zdarma dostupným zdrojem, který nám umožňuje podělit se o naše zkušenosti. Články, Problémy a Případové studie, které zde najdete, jsou všechny z naší praxe.

Máte-li jakoukoli otázku, kontaktujte nás.


Podrobné informace

 

Provozovatel

(Firemní sociolog je registrovaná ochranná známka v České republice)

PhDr. Vojtěch Bednář, manažerské a mediální poradenství

IČ: 74 999 125 (nejsme plátci DPH) DUNS:360917027
Číslo účtu 109 625 9133/0800 (Česká spořitelna,a.s.)

e-mail:  vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

Adresa (fakturační a vydavatelská)
Slezská 5, Český Těšín, 737 01

Technická správa serveru 
Mgr. Alena Hytychová (www.webuse.cz)
e-mail: alena.hytychova@firemni-sociolog.cz

 

Partnerská spolupráce s Firemním sociologem

Projekt Firemní sociolog je v zásadě otevřen spolupráci se subjekty, s nimiž může být spolupráce vzájemně užitečná. Naší hlavní prioritou je zajištění špičkové kvality obsahových, poradenských a vzdělávacích služeb. Z tohoto důvodu jsme přijali zásadu spolupracovat s menším počtem subjektů, které si vybíráme. Firemní sociolog není otevřeným katalogem odborníků, kam by se bylo možné registrovat, a není to ani veřejná publikační platforma. Nemáme zájem o služby copywriterů.

Licenční informace

Veškerý obsah na tomto serveru je majetkem jeho provozovatele a spolupracovníků. Bez písemného svolení je striktně zakázáno publikovat zde zveřejěné texty na webu, nebo v jiných médiích s tím, že každý takový případ bude postihován v souladu s platným právem. Máte-li zájem o licenční využití obsahu našeho serveru, můžete využít výše uvedený e-mailový kontakt. Obrázky, které nejsou dílem autorů, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů (především archivu Microsoft Office Photo) a byly svými majiteli uvolněny k volnému použití, případně na ně Firemní sociolog vlastní řádnou licenci. Reklama je majetkem reklamní sítě, respektive třetích stran a Firemní sociolog za ni nezodpovídá.

Inzerce

Inzerce na tomto serveru je standardně zajišťována partnerskou sítí systému Sklik společnosti Seznam.cz, a.s. Pokud máte zájem o inzerci na našem serveru mimo tuto síť, můžete nás kontaktovat (adresa viz výše). Server Firemní sociolog zásadně nepublikuje PR zprávy a články, reklama je možná v textové, nebo grafické bannerové formě, aniž by byla zaměnitelná s redakčním obsahem.

Moderování

Veškeré uživatelské obsahy (komentáře, doporučení, dotazy v poradně, příspěvky ve fóru, řešení případových studií), jsou provozovateli serveru Firemní sociolog moderovány dle interních pravidel. Přípustný je obsah, který je slušný, korektní, je k věci a je konstruktivní. Nepřípustný je obsah, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a nebo který oslovuje bezprostředně autory (chcete-li nám něco sdělit, použijte, prosíme, e-mail uvedený výše). Provozovatelé nezdůvodňují nepublikování nebo odstranění uživatelského obsahu. Provozovatelé si vyhrazují právo zablokovat přístup k serveru ze zařízení, z nichž bude opakovaně vystavován obsah, který je v rozporu s výše uvedenými pravidly. Provozovatelé uživatelský obsah zásadně needitují, tj. je buď zveřejněn, nebo nezveřejněn, ale není měněn, s výjimkou zcela zjevných gramatických chyb a překlepů.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny návodné informace na tomto serveru jsou poskytovány bezplatně bez jakékoli záruky ze strany jeho provozovatelů. Provozovatelé neodpovídají za následky jednání prováděného na základě informací ze serveru Firemní sociolog. Všechny informace jsou zde uváděny jako inspirace, zdroj témat pro zamyšlení a diskusi, nikoli jako návody, které by byly hodny okamžitého následování a platily univerzálně. Provozovatelé se zavazují, že veškerý redakční obsah je vytvořen s maximální odbornou péčí a že s výjimkou propagace vlastních služeb a kontextové reklamy nejde o obsah komerčního charakteru třetích stran (viz odstavec o inzerci).

Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů najdete na této stránce


© 2019 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520