23. 5. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Zaměstnanci vnímají personální oddělení jako někoho, s kým řeší své problémy, jako je včasné vyplácení mzdy, konflikty nebo nespokojenost. Vedení firmy vnímá HR jako úsek, který má zajistit dostatečný stav i přísun lidí, nízkou fluktuaci, vzdělávání i rozvoj, včetně řešení jakýchkoliv komplikací s lidmi. Zkrátka taková holka pro všechno.

Role HR z pohledu zaměstnanců

Pro zaměstnance je HR to oddělení, které jim pomáhají zajišťovat výplaty, řešit administrativu a napravovat případné komplikace na pracovišti. V mnoha případech, kdy zaměstnanci cítí nespokojenost a nemají dostatečnou důvěru ve svého vedoucího, tak je HR poslední záchranná brzda, která nám může pomoci se s danou situací vypořádat a nalézt možné řešení. Firmy často novým zaměstnancům říkají, že personální oddělení je tu pro ně, a zaměstnanci se proto domnívají, že když se na ně obrátí, bude jejich problém vyslyšen a řešen.

Typická návštěva personálního oddělení může vypadat takto: na pracovišti se objevil problém, který se nechal vyhnít, a když dosáhne bodu, kdy už to někdo nemůže vydržet, obrátí se na personální oddělení. Potom záleží pouze na citlivém přístupu HR, jak vůči zaměstnancům i vůči vedení, aby pomohli situaci napravit, nalézt vhodné řešení a eliminovat tak možné negativní dopady.

Role HR z pohledu vedení

Naopak vedení společnosti si může myslet, že HR oddělení je tu proto, aby chránilo organizaci. Nejzřetelnějšími funkcemi personálního oddělení z pohledu vedení je nábor, odchod zaměstnanců, vyplácení mezd, vedení komplexní agendy a řešení všech komplikací spojených s lidským faktorem.

Mnoho personalistů se v tomto pohledu může zhlédnout a je pak zaměřeno pouze na administrativní a procesní stránku své práce a podle toho řídí HR. V těchto případech může ve firmách poměrně snadno panovat určité napětí, kdy problematické situace, konflikty či nespokojenosti nejsou ani identifikovány ani řešeny.

Přitom poměrně častou komplikací ve firmách jsou situace, kdy se linioví manažeři vyhýbají samotné práci s lidmi a věnují se pouze odborné problematice (podle průzkumu má polovina zaměstnanců pocit, že svým nadřízeným nemohou říci, co je trápí, co chtějí nebo potřebují), potom je fungující HR posledním možným řešením.

Rovnováha role HR

Z těchto dvou pohledů můžeme vnímat, že ve skutečnosti existuje určitý nesoulad v tom, jak je HR vnímáno. Jedním z klíčových faktorů, který určuje, jak je personální oddělení vedeno a co může pro zaměstnance dělat, je právě vztah mezi personálním oddělením a vedením organizace.

Průzkum společnosti Sage z roku 2021 odhalil, že 59 % vedoucích pracovníků firem uvedlo, že HR oddělení v jejich organizaci nehraje vedoucí roli, a 54 % vedoucích HR pracovníků oddělení se shodlo, že nemají vedoucí úlohu při definování firemní kultury. To může znamenat, že HR v některých organizacích nemá takovou moc, aby vůbec mohlo být oporou vedení či zaměstnancům.

Častým kamenem úrazu může být právě image a role personálního oddělení. Dokonce jedna studie ukázala, že až 70 % zaměstnanců nedůvěřuje svému personálnímu oddělení. V okamžiku, kdy zaměstnanci nevnímají HR jako oporu, tak to pouze prohlubuje nedůvěru v samotnou firmu. To výrazným způsobem poškozuje samotnou firmu a má přinejmenším za následek výrazně vyšší nespokojenost a fluktuaci.

Jak vnímáte svoji roli Vy a jaký je přístup k HR ve Vaší firmě?

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520