10. 9. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Mít mentora může mladého kolegu posunout nejen v jeho schopnostech, ale i v osobní oblasti. Mentor neposkytuje pouze své zkušenosti a podporu v náročných situacích, ale také motivuje a inspiruje k dalšímu posunu a vnitřnímu rozvoji.

Pokud jste mentorem, tak zvažte následující body, které Vám mohou pomoci ve Vaší práci.

Naslouchejte

Zkuste svému chráněnci nejdříve poskytnout prostor se vyjádřit nebo popsat situaci, kterou řeší, ze svého pohledu. A následně navrhnout možná řešení. Často může pomoci pouhé pojmenování a popis dané situace, aby jedinci došli věci, které udělal špatně nebo postup jak dál.

Navíc v okamžiku, když dokáže sám přiznat a popsat své případné pochybení, tak budete mít usnadněnou práci. V případě, že byste nastoupili rovnou s upozorněním na chybu, tak je vyšší pravděpodobnost, že se dotyčný stáhne do obrany.

Zpětná vazba

Poskytněte upřímnou zpětnou vazbu na situace a věci, které proběhli včetně pohledu na navrhovaná řešení. Vaším úkolem není pouze rovnou nabídnout východisko ze situace, ale také přivést chráněnce k tomu, aby mu začali docházet věci, které se v průběhu odehrávají.

Je důležité si s dotyčným vytvořit takovou vazbu, aby ji přijímal jako jednání na rovinu a snahu o jeho posun.

Inspirace

Jedním z klíčových bodů je motivovat svého chráněnce, takovým způsobem, aby byl sebevědomý, uvažoval nad věcmi kolem sebe a pouštěl se mimo svoji komfortní zónu.

Respekt

Vztah mezi mentorem a chráněncem by měl být založen na vzájemném respektu, důvěře a podpoře. Mentee musí vnímat podporu a přijetí, natolik aby obě strany mohli komunikovat otevřeně, aniž by hrozilo, že budete mít pochybnosti.

Buďte otevření

To, jakým způsobem budete komunikovat a jednat se svým chráněncem, bude mít vliv na to, zda Vás bude vnímat jako svůj vzor a autoritu.

Velmi často zjistíte, že v roli mentora se naučíte spoustu nových věcí a budete se sami rozvíjet. Využijte tak příležitosti vybudovat si vztah s někým, kdo Vás samotného může vnitřně posunout.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520