Je váš zaměstnanec vhodný pro vedoucí pozici? Bude rozhodovat tak, jak potřebujete? Zvládne řešit běžné krizové situace? Jaký bude typ vedoucího pracovníka? Na tyto a další otázky vám odpoví Diagnostika Vedoucích Pracovníků – Diagnostický nástroj Firemního sociologa®

Co DVP umí zjistit?

 • Jaký je potenciál člověka k tomu, aby byl vedoucím pracovníkem
 • Jaký je předpokládaný styl vedení a práce s lidmi
 • Jaký je potenciální styl řešení konkrétních problémů a jak je člověk kompetentní je řešit
 • Jak člověk vede a zvládá tým a jednotlivce
 • Jak člověk zvládá a kontroluje sám sebe

DVP je diagnostický nástroj vyvinutý na základě našich poradenských zkušeností s velkým počtem vedoucích pracovníků a manažerů napříč obory a odvětvími.  Má formu online testu, který je založen na uzavřených otázkách na různá témata. Test je vyhodnocován ručně a pro každého uživatele zvlášť.


Komu je DVP určeno?

DVP je pomocný nástroj pro personální rozhodování. Typicky je využijete v těchto situacích

 • Nábor a volba personálu na manažerské pozice
  • Hodí se daný člověk na pozici, pro kterou je určen?
 • Kariérní management a povyšování zaměstnanců
  • Je daný člověk vhodným vedoucích pracovníkem?
 • Rozvoj a vzdělávání manažerů
  • Na které dovednosti je potřeba se soustředit? Které rozvíjet? Kde jsou možná slabá místa?
 • Přesouvání zaměstnanců na pozice s vyšší mírou personální odpovědnosti
  • Zvládne zaměstnanec personální aspekty své práce?
 • Příprava zaměstnanců pro projekty a úkoly náročné na leadership
  • Zvládne zaměstnanec projekt který jej čeká?

Jak DVP funguje

Diagnostika je online test, který se skládá z pěti volitelných modulů

 • Dovednosti a kompetence pro leadership
 • Práce manažera s jednotlivcem
 • Práce manažera s týmem
 • Řešení konfliktních situací
 • Sebekontrola manažera

Každý z nich je tvořen radou otázek, které prezentují běžné i méně časté situace z manažerské praxe s volbou několika možných odpovědí. Respondent vybírá ty volby, které osobně preferuje, žádná z otázek nemá „správnou“ ani „špatnou“ odpověď.  

Odpovědi na otázky jsou zpracovávány manuálně a výstupem je písemná zpráva. Tato zpráva je předána klientovi. Volitelnou službou je osobní interpretace formou poradenského dne s klientem.


DVP je doplňující a podpůrný diagnostický nástroj, který měří vedoucí a řídící schopnosti manažerů.


Nahrazuje DVP psychologickou diagnostiku?

Ne, DVP je nástroj specificky zaměřený na vedoucí dovednosti. Plnohodnotnou psychodiagnostiku nenahrazuje, ale je jejím vhodným doplňkem.


Kolik DVP stojí?

Cena použití DVP je 1200 Kč bez DPH (nejsme plátci) za modul a uživatele. Zahrnuje zpřístupnění diagnostiky a její písemné vyhodnocení. 

Máte otázku?

Kontaktujte nás na adrese vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 731 782 385. Rádi vám zodpovíme libovolnou otázku.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520