Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

Mými klienty jsou převážně obchodní společnosti s desítkami, stovkami až tisícovkami zaměstnanců, ale také jednotliví zaměstnanci nebo odborové organizace. Pracovní právo pravidelně školím formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a jsem spoluzakladatelem HR KLUBU v Olomouci.

V posledních letech také úzce spolupracuji se vzdělávacím portálem SEDUO.

Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky a mnohačetné praktické zkušenosti.

V neposlední řadě pak od roku 2020 působím jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohu Vám tak poskytnout kvalifikovanou asistenci při řešení kolektivních sporů (sporů v rámci uzavírání a plnění kolektivních smluv) a pomoci se vyhnout stávce či výluce.

V pracovním právu řeším nejčastěji:

 • kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám
 • nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému)
 • právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování
 • neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků
 • smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu společnosti
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • fungování vedoucích zaměstnanců
 • kolektivní vyjednávání
 • zaměstnávání cizinců

Čím se dále zabývám:

 • sestavování a revize veškeré pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, mzdové směrnice, pracovní řády, sankční předpisy, etické kodexy, konkurenční doložky, kvalifikační dohody, mlčenlivost, firemní vozy, pracovní cesty apod.)
 • pracovní víza, zaměstnanecké karty, vyhoštění cizinců a související problematika
 • vymáhání peněžitých nároků jako je odstupné, odchodné, nárokové benefity aj.
 • vhodné nastavení a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů
 • nerovné zacházení, bossing a obecně šikana na pracovišti
 • nastavení spolupráce mezi agenturami a uživateli

© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520