21. 3. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Vztahy a komunikace v rámci týmu zásadním způsobem ovlivňují nejen to, jak jsme spokojeni v dané práci, ale také jakých výsledků dosahujeme.

Atmosféra a vztahy na pracovišti nemusí být nutně přátelské a či vyloženě vřelé, to od nás nikdo také nežádá. Přesto v práci trávíme poměrně velké množství času a je proto důležité stanovit si pravidla a hodnoty, jakým způsobem spolu chceme komunikovat a kooperovat. Ty by měly, i přes možné odlišnosti a rozdílné pohledy na věci kolem nás, nastavovat korektní a férové vztahy.

Kolektiv kolem sebe potřebujeme nejenom kvůli samotnému dosahování výsledků, ale i za účelem uspokojení našich sociálních potřeb. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že v dnešní dynamické době trávíme téměř třetinu svého času v zaměstnání. Díky tomu nám na pracovišti vzniká poměrně velké množství sociálních vazeb a významných vztahů s přesahem mimo samotné zaměstnání.

V případě, že k nim nedochází, což může být způsobeno například vysokou rivalitou (např. u obchodních týmů) nebo negativní atmosférou v kolektivu či vzájemnou nedůvěrou, a zároveň dotyčný pracovník nedokáže kompenzovat tento stav ve svém soukromí, tak dochází u zaměstnance k deprivaci a nespokojenosti, což následně ovlivňuje mimo jiné i jeho pracovní výkon.

Podle některých výzkumů je pouze 25 % našich pracovních úspěchů dáno našimi schopnostmi jako je IQ, zbylých 75 procent úspěchů je přímo ovlivněno naší úrovní optimismu a společenskou podporou či sounáležitostí v pracovním kolektivu.

Nastavení takových podmínek, které by umožňovaly pozitivní sociální vazby mezi zaměstnanci, by měl být jedním z důležitých bodů, které by neměly být opomíjeny. Zodpovědností vedoucího pracovníka mimo dosahování pracovních výsledků, je i zodpovědnost za klima v pracovním kolektivu a nastavení takového stavu, který by zaměstnancům poskytoval prostor pro uspokojování jejich sociálních potřeb. Dále také proaktivně předcházet případným konfliktům a pomáhat řešit případné neshody.

Dle výzkumů mají zaměstnanci, kteří se vyskytují v podporujícím sociálním prostředí, produktivitu nejméně o 31 % vyšší oproti pracovníkům, kteří se vyskytují v neutrálních či stresujících podmínkách. A u pozitivně naladěných obchodníků dochází dokonce až k 37 procentnímu zvýšení produktivity.

Proaktivní přístup k řešení konfliktů

Vždy se samozřejmě mohou objevit komplikace, v podobě zátěžových situací a konfliktů, pokud se nám je ale podaří vyřešit, tak nám to může vazby v týmu jenom posílit. V těchto okamžicích, je důležité si tato pravidla připomínat a držet je na paměti, jako hodnoty, které jsou pro nás zásadní.

Z pohledu vedoucího může být nepříjemné vstupovat do případných konfliktů mezi podřízenými, přesto je to jednou z jeho základních povinností. Ti totiž ne vždy mají dostatečné schopnosti nebo nadhled k tomu, aby je byli schopni řešit sami. A situace se tak mohou zbytečně eskalovat. Zároveň právě v případě, že jako vedoucí jsme schopni zvládat i takovéto situace, tak roste náš respekt a kredit u ostatních.

Zátěžové a krizové situace

V náročných situacích jsou nám největší oporou a podporou především lidé kolem nás. Poskytněte svému týmu prostor, kdy spolu můžete probrat a řešit co společně pro zvládnutí dané situace po pracovní i osobní stránce potřebují. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že na to nejsou sami.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520