2. 11. 2015   PhDr. Vojtěch Bednář

Firemní vzdělávání v podobě různých školení a seminářů zažil už asi každý. Jak ale vypadá program odborného poradenství? Možná, že budete překvapeni.

Úkolem odborného poradenství jako služby pro manažery je přinést změnu. Změnu v tom, jak pracujete s lidmi, změnu vaší firemní kultury, změnu způsobu práce a myšlení. Přinést změnu není snadné, a vyžaduje to mnoho práce na straně klienta, i na straně konzultantů. Protože práce s lidmi je náročná, a protože naprostá většina změn nepřichází najednou, ale postupně, jsou služby poradců Firemního sociologa nejčastěji organizovány do tak zvaných poradenských programů. Smyslem poradenského programu je podpořit klienta odbornými znalostmi a službou poradců k tomu, aby změnu, kterou žádá, dovedl prosadit sám – co nejefektivněji, s co nejmenšími náklady.

Poradenský program se skládá ze setkání konzultantů s klientem – jedním, nebo více manažery, někdy stejnými, někdy různými. V rámci poradenských dnů (jak těmto setkáním říkáme) probíráme problémy, hledáme řešení, a pomáháme klientům definovat a zavádět změny. Jednotlivé části jsou vzájemně provázány, a tak obvykle každá navazuje na předchozí a z každé si poradce i klient odnášejí úkoly, co udělat do příště a poradenská doporučení.

Aby měl poradenský program smysl, bývá naplánován dopředu, ale plán umožňuje dostatečnou flexibilitu, aby bylo možné jej průběžně upravovat a měnit. Základem každého poradenského setkání je anotace – schválená klientem, a výstupem poradenská zpráva. Tu dostává klient a je zakládána pro potřeby jeho firmy.  Souhrnná zpráva pro klienta je také výstupem každého poradenského programu, nebo jeho dílčí části, pokud je program na části rozdělen.

Náš klient v každém okamžiku přesně ví, na čem a s kým pracujeme, a v jakém stavu je jak poradenský program, tak naše vzájemná spolupráce jako taková. Poradce mu je k dispozici kdykoli i mimo poradenské dny a každá otázka musí být zodpovězena. Je častou praxí, že s klienty spolupracujeme i po skončení poradenských programů, a že na jeden program navazujeme dalším.

Řešíte problémy s komunikací ve firmě? Nepracuje váš tým, tak dobře, jak by mohl? Hledáte cesty k efektivnějšímu vedení? Toužíte po změně kultury, ale nevíte jak nato? Pomůžeme vám – právě tyto změny jsou totiž obsahem našich poradenských programů nejčastěji. Můžete nás kontaktovat na e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz a telefonu 731 782 385

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520