29. 9. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Osobní rozvoj je vždy nastartován vlastní motivací a o té bude dnes řeč především. Nezáleží ani tak na množství zdrojů, příležitostí a potenciálu, který máme, ale na tom jak silnou máme motivaci a vůli.

První krok pro vlastní rozvoj je naše rozhodnutí se do změny pustit a v odhodlání vydržet. Nezáleží na tom, zda chcete získat nové dovednosti, změnit své chování, nebo provést jiné změny. Všechny tyto cíle vyžadují především silnou motivaci.

Stanovte si jasné cíle

Je velmi důležité si vědět, co přesně je vaším cílem, čeho chcete dosáhnout. Pokud tento cíl jasně nepojmenujete a nedefinujete, tak nemůžete očekávat adekvátní motivaci. V okamžiku, kdy přesně víte, čeho můžete dosáhnout, tak již to samo o sobě vás bude motivovat.

Pravidelně kontrolujte a revidujte své cíle. Nestačí si pouze stanovit cíle a nevěnovat jim pozornost. V tomto ohledu platí pořekadlo „sejde z očí, sejde z mysli.“ Osobní rozvoj je i rozvoji osobní motivace. Tu budete podporovat mimo jiné i tím, že bude vyhodnocovat své stanovené cíle.

Vizualizace

Představte si své cíle, jak byste jich již dosáhli. Pokud si budete pravidelně vizualizovat vaše cíle, jak již splněné, tak vás to bude motivovat a povzbuzovat k dalším krokům.

Negativní vnitřní hlas

Pokud vám váš vnitřní negativní hlas někdy bude tvrdit, že svých cílů nemůžete dosáhnout, tak ho jednoduše ignorujte. Nejedná se o logická tvrzení, ale pouze o vyjádření obav a strachu. Nikdy byste se neměli vzdávat na základě pouhých obav.

Buďte aktivní

Pokud se chcete udržet na cestě, která vede ke změně, tak musíte dělat neustále kroky, které k ní vedou. Nezáleží ani tak, jak velké tyto kroky nebo aktivity budou, ale udržujte se neustále v pohybu směrem k vašemu cíli.

Zbavte se rozptýlení

Chcete-li dosahovat svých cílů, tak byste měli omezit činnosti, které vám to narušují (např. televize, internet). Když si uvědomíte, že vás nějaká aktivita odvádí od vašich cílů, nebo že vás připravuje o motivaci, tak byste měli vyhodnotit její přínos do vašeho života.

Odstraňte negativní vlivy

Nezabývejte se věcmi a lidmi z vašeho okolí, které na vás mají negativní vliv, připravilo by vás to pouze o vlastní motivaci.

Osobní rozvoj začíná vlastní motivací, péčí o ní a jejím podporou.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520