27. 1. 2014   PhDr. Vojtěch Bednář

Přesvědčení, motivovaní a spolehlivě pracující lidé nejsou něco, co by vzniklo samo. Je potřeba na nich neustále pracovat, a i když motivace je ve výsledku souhrou mnoha okolností, zcela klíčovou úlohu v ní hraje přímý management.

Motivovaní zaměstnanci jsou jedním z předpokladů úspěšného podnikání. Pokud lidé nefungují, nefunguje firma. Motivace ale není samozřejmost a, i v běžném životě firmy vzniká celá řada faktorů, které jí mohou vážně poškodit. Pokud existuje nějaký závažný a přitom běžný omyl, kterého se management celé řady firem dopouští vzhledem k motivaci svých zaměstnanců, jsou to dvě představy:

  • za prvé, že motivace je přímo úměrná penězům
  • za druhé, že motivaci si lze koupit jako službu

I když peníze, přesněji řečeno naše schopnost zaměstnance odměňovat (a adekvátnost tohoto odměňování) má značný vliv na jejich motivovanost, rozhodně není vše. Řada firem se již přesvědčila o tom, že motivovanost zaměstnanců nelze uplatit a nelze si jí jednoduše koupit. Kdyby tomu tak bylo, stačilo by vynaložit určité množství prostředků, a lidé by byli motivovaní. Tak to ale není.

Druhý omyl přichází ruku v ruce s kulturou firemního rozvoje, a koučingu. Řada firem nabízí motivační školení, semináře, teambuildingy jako externí služby, a aby je prodala, komunikuje je tak, že vlastně nabízí firmám převzetí zodpovědnosti za motivování zaměstnanců na svá bedra. Nic takového ale nefunguje, a ani nemůže fungovat. Základním principem motivovaného týmu a motivované firmy totiž je

 

                   Že motivace je osobní záležitostí všech představitelů managementu

 

Pokud budeme na motivaci pohlížet jako na zdroj, který je možné získat, nebo na cíl, kterého je možné dosáhnout ryze instrumentačními nástroji, bude to v obou případech špatně. Podpora zvenčí formou služeb odborných poradců nebo trenérů (jako je třeba Firemní sociolog) je sice velmi užitečná, ale v praxi představuje skutečně jen a pouze podporu, protože hlavní břímě leží na těch, kteří zaměstnance vedou, kteří jím dávají úkoly a kteří je kontrolují.

Jak tedy mít motivovanou firmu, když to nejde koupit ani úkolově „zařídit“? Pro začátek stačí dodržet dvě klíčové zásady

  • Musíme být motivovaní sami, a nesmíme se bát s podřízenými komunikovat
  • Musíme si uvědomit, že motivace je naše práce

 Aktivní a komunikující management sám o sobě sice motivaci zaměstnanců nezajistí, nicméně je velmi významným faktorem ovlivňujícím firemní kulturu a tím i motivaci. Pokud management převezme zodpovědnost za motivaci pracovníků na svá bedra, a nebude jí pouze ztotožňovat s vypočitatelnými hodnotami, pak udělá krok správným směrem, bude své podřízené doopravdy motivovat a nejenom platit.

Motivace podřízených je práce především těch, kteří s nimi bezprostředně pracují. Pokud však nemají podporu ve vedení firmy a v její kultuře, nemohou motivovat efektivně. Předpokladem úspěchu je, že si svou zodpovědnost uvědomíme, a plně jí převezmeme. Možnost externí podpory je sice  zde, a může nám velice pomoci, avšak bez vnitřního přesvědčení a bez ochoty komunikovat a naslouchat se bude míjet účinkem. Motivování je ve fungující firmě práce všech.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520