21. 1. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Při řešení problematických situací si často vystačíme s vlastními zkušenostmi a zavedenými postupy. Někdy se ovšem můžeme dostat do situace, kdy budeme muset hledat novou variantu, jak ji vyřešit.

Když se budeme zabývat novým a netradičním způsobem řešení, jiným než které máme naučené nebo předem nastavené, tak budeme využívat své kreativity. Tento způsob řešení a uvažování potřebuje něco více než pouze naše znalosti a schopnosti. Zároveň se nejedná o žádný chaotický způsob, ale naopak vyžaduje určité zásady a postupy.

Pokud se budeme bavit o kreativních způsobech řešení problémů jako o přístupu, tak nemáme na mysli specifické okamžiky, kdy dojde ke vnuknutí či náhodnému objevu. Princip kreativního řešení je poněkud komplikovanější a spočívá ve vývoji, který má určitá specifická stádia. Jedná se o systémovou strukturu s jasným průběhem.

 

 

Tip: Přečtěte si Jak na kreativní soustředění

 

Koncept kreativního řešení problémů

Jeden z nejznámějších konceptů kreativity pochází od A.F. Osborna, který je jedním z tvůrců moderního pojetí teorie kreativity. Jeho schéma názorně představuje jednotlivé fáze, kterými během procesu musíme projít.

článek 9

 • Zjištění faktů

Na počátku je nutné komplexní shromáždění konkrétních vstupních dat a informací. Základním předpokladem je existence problémové situace.

 

 • Problém

Na základě zjištěných faktů musíme pojmenovat náš problém.

 

 • Příprava

Během přípravy kompletujeme veškerá data potřebná pro samotné řešení problému. Nejedná se pouze o informace bezprostředně související s problémem, ale i data vztahující se rámcově k dané problematice (statistiky za minulá období, monitoring, průzkumy, ankety).

 

 • Hledání nápadu

Prostředkem řešení problematické situace je nápad. K tomu slouží různé kreativní techniky (viz níže).

 

 • Nalezení nápadu

Jedná se o dílčí úspěch, jelikož v předchozí fázi nebyla povolena jakákoliv kritika možných nápadů. V tuto fázi posuzujeme, zda je nápad odpovědí na problém.

 

 • Hledání řešení

Zvolený nápad buď prakticky, nebo teoreticky aplikujeme na naši situaci a zhodnotíme ho - „zhmotnění nápadu“. Teprve po tomto posouzení můžeme nápad označit jako řešení.

 

 • Zhodnocení řešení

Zde ověřujeme validitu nalezeného řešení, a zda se jedná o východisko ze vstupní problémové situace.

 

 • Přijetí myšlenek

Nedílnou součástí celého systému kreativního řešení problému je realizace řešení a komplexní zhodnocení celého procesu. Zhodnocením je myšlena oboustranná výměna informací mezi všemi zúčastněnými.

Kreativní techniky

Kreativní techniky mají za úkol podporovat a usnadňovat kreativní činnost během jednotlivých fází řešení problému. Jsou určeny jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny.

 

 • Brainstorming

Tato technika je určena pro skupiny a je zaměřena na generování velkého počtu nápadů na dané téma.

 

 • Synektika

Jedná se o poměrně rozšířenou techniku, která je postavena na principu analogií.

 

 • Laterální myšlení

Technika, která funguje na principu narušení stagnujícího uvažování a jeho odklon k intuici a tvořivému uvažování.

 

 • Myšlenkové mapy

Hledání řešení za pomoci specifického způsobu psaní poznámek, který nám pomáhá zaznamenání struktury řešeného problému a jeho pochopení nejen z hlediska prvků jeho struktury, ale i jejich vzájemných vazeb.

Kreativita v praxi

V naší dnešní společnosti můžeme mezi kreativní pracovníky zařadit téměř třetinu pracovní síly. To je výrazná změna oproti tomu, že ještě před sto lety se mezi ně patřilo zhruba deset procent. Vlivem informační technologií, ekonomických a sociálních změn se očekává další možný růst.

Navíc je i u dnešních manažerů kreativita při řešení problémů vnímána jako jedna z klíčových kompetencí. Patří mezi takové kompetence jako schopnost motivace či sebereflexe.

 Zajímá vás kreativita více? Přečtěte si článek Kreativita není náhoda na serveru Vlastní Cesta

 

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520