5. 11. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Představa vedoucího – chlapáka, který dává podřízeným najevo svou dominanci živočišnou, mužnou cestou, je něco, co mnoha manažerům velice vyhovuje. Výsledky přitom mohou být právě opačné, než by si přáli.

Dáváte podřízeným najevo, „kdo je tady pánem“ tím, že ukazujete svaly, fyzickou dominanci, že vystavujete na odiv svou sílu a schopnost nemilosrdně rozdrtit veškerý odpor? Říkáte, že jste alfa samec své tlupy a tlupa vás díky tomu respektuje?  Pak je možné, že provozujete machistický styl vedení. Základem vaší autority jsou vaše svaly, vaše hormony, vaše libido.

Existují situace, ve kterých je tento styl vedení skutečně účinným nástrojem řízení lidí i komunikace s nimi. Velmi často jsou to případy, kdy máme za úkol vést podřízené s velmi nízkou kvalifikací, na pozicích fyzických pracovníků, kteří vykonávají jednoduché úkoly, nebo když se jedná o lidi z etnik, jejichž komunikační vzorce a hodnotová orientace jsou nastaveny na fyzické projevy autorit.

Macho vám (spíše) škodí

V ostatních případech ale může být „chlapácké“ vedení dlouhodobě spíše na obtíž, a to i když krátkodobě vede k požadované autoritě a k tomu, že nás podřízení takřka beze zbytku poslouchají. Důvodů pro to je více a šéfové, kteří machistické vedení praktikují si – paradoxně – některé z nich uvědomují.  Jedním z nich je to, že, že tento typ vedení sice vede k tomu, že podřízení reagují krátkodobě v souladu s našimi požadavky, dlouhodobě si ale ale vůči nám mohou budovat odpor. Dalším pak, že tento styl vedení může některé typy podřízených, a to zvláště ty, kteří nejsou ochotni jej akceptovat z důvodu kolize s jejich vnitřním nastavením aktivně odpuzovat. To znamená, že u nich ztrácíme autoritu místo toho, abychom jí získávali.

Pokud svým podřízeným budeme diktovat pravidla tlupy primátů (v níž silové vedení funguje bezezbytku), musíme se smířit s tím, že tato pravidla současně sami akceptujeme. V praxi to znamená, že se stáváme alfa samcem, který je na vrcholu pyramidy členů tlupy, ale jehož autorita může být kdykoli zpochybněna vyzyvatelem. V dlouhodobé perspektivě pak musíme počítat s tím, že časem se najde vyzyvatel, který bude silnější než my a který proti nám uspěje.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520