3. 10. 2022   Mgr. Petr Hlušička

Vedoucí pracovníci se velmi často zamýšlejí nad svými podřízenými a nad svými kroky vůči nim. Ale Zkusme někdy obrátit pohled a nahlédnout pod to, jak je to naopak. Jak nás vnímají naši podřízení a co od nás vlastně očekávají a potřebují?

V první řadě si musíme uvědomit, že mimo naší jistě charismatické osobnosti vnímají především naši roli. Roli vedoucího, která je pro ně určující. Jsme pro ně nositeli informací, zadání, úkolů, jejich kontroly, a následného hodnocení výkonu, zároveň také možnosti se na náš obrátit, když se budou cítit nejistí nebo při výskytu potíží.

V jednotlivých oblastech bychom měli dávat lidem srozumitelná sdělení, informace, pravidla a jistoty. Lidé od svých vedoucích očekávají, že vědí víc než oni a zároveň v případě komplikací, máme větší pravomoci a kompetence k jejich řešení.

Pokud v těchto bodech naplňujeme jejich očekávání, a zároveň dodržujeme určité hodnoty, férové vztahy a korektní přístup, tak v nich pomáháme budovat důvěru a respekt vůči naší roli a tím i naší osobě. Pokud, ale v některém z těchto bodů budeme selhávat, tak můžeme způsobit pravý opak. Nejdříve pocit nejistoty a pochybnosti, následně ztráta respektu a důvěry.

Přitom zároveň nesmíme zapomínat na to, že již samotná pozice  vedoucího sebou přináší určitou autoritu. V očích naších podřízených jsme zástupci firmy a tím se na nás přelévá část její „moci“, jsme součást vedení. Pokud, ale nenaplňujeme výše zmiňované požadavky a očekávání na roli vedoucího, tak ani ta nám nepomůže.

Specifickou situací může být i tzv. výpadek z role.

Může k němu docházet například v okamžiku, kdy se vedoucí neztotožňuje s tím, co firma zavádí nebo realizuje. Přestává komunikovat za firmu, jako vedoucí a začíná komunikovat za svoji osobu, v duchu „to je špatné“, „to se mi nelíbí“. Na jednu stranu můžu získávat krátkodobé sympatie, ale z dlouhodobého hlediska ukazuji lidem, že firma není jednotná, není čitelná a lidé ztrácí jistoty.

Samotný vedoucí tímto projev ztrácí část autority, destabilizuje svůj kolektiv a připravuje je o jistoty. Vyvolává tím pochybnosti a obavy.

Tento výpadek z role vedoucího, kdy dochází k takzvaném „my vs oni“, připravuje vedoucího o jeho autoritu, podřízení ho přestávají vnímat jako součást vedení, ale zároveň ho přirozeně neberou jako jednoho z nás. Při vedení lidí nikdy nesmíme zapomínat, že jsme součástí firmy, a i její zástupci.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520