4. 4. 2022   Mgr. Petr Hlušička

V průběhu života se můžeme setkat s náročnými životními situacemi, které můžeme označit jako krize. A to ať na globální, lokální či osobní úrovni. V každém případě záleží na každém z nás, jak jsme schopni se přizpůsobit nebo vyrovnat s nadcházejícími změnami, které přináší.

Ve většině případů je můžeme označit za přechodné období, které je něčím přelomové a rozhoduje se, zda půjde o změnu k lepšímu či horšímu. Dochází k nim na pravidelné bázi a přináší nám změnu do ustáleného způsobu fungování.

Velmi často jsou vnímány jako negativní nebo nežádoucí situace či stavy, které jsou extrémní. Mohou v nás vyvolávat pocit, že věci kolem sebe nemáme pod kontrolou. Přes jejich nesporný negativní dopad, především z důvodu intenzivních změn stávajících pořádků, je můžeme vnímat jako prostor pro změnu a další vývoj.

A to, jakým způsobem na ně budeme reagovat a kterým směrem se budou ubírat naše kroky, je již plně v naší režii a pod naší kontrolou.

Pokud budeme v krizových situacích pasivní nebo před nimi budeme zavírat oči, tak jejich existence nevymizí, pouze zapříčiníme buď jejich odložený průběh s mnohem intenzivnějšími dopady nebo naopak jejich akceleraci bez naší jakékoliv korekce nebo kontroly.

V případě, kdy se krizím a jejich příčinám nebudeme věnovat, tak se odsuzujeme ke stagnaci a postupnému úpadku. Jedná se totiž o přirozené mechanismy každého systému, které mu umožňují dosahovat rovnováhy. 

Krize jsou pro každého z nás jak určitou výzvou a hrozbou, tak i příležitostí. Každá krize nám přináší možnost se dál vyvíjet a zlepšovat. Samozřejmě za předpokladu, že jsme motivováni je řešit. Záleží pouze na nás, jestli budeme v daných situacích jednat produktivně nebo neproduktivně.

Berme krizi jako spouštěč změny, kdy sami rozhodujeme, zda bude pozitivní nebo negativní. V případě, že se ocitneme v krizi a přistoupíme k jejímu zvládání konstruktivně, tak nás může výrazně posunout hodnotově, osobnostně i výkonově.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520