27. 9. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Doba po dovolených může být spojená s větší mírou pracovní zátěže, ale také možných třenic a konfliktů mezi kolegy. Jaká by měla být v těchto případech role vedoucího a jak můžeme postupovat.

Při návratu z dovolených prožíváme určitou demotivaci a nechuť návratu do pracovního procesu. Mimo skoku po hlavě do pracovního povinností do toho můžeme připočítat zahájení školního roku. To vše v nás akumuluje napětí, které si přirozeně může vybírat svoji daň. Krátkodobě můžeme být více podráždění a reagovat neadekvátně na situace, které jinak běžně zvládáme.

V takových okamžicích může stačit menší spouštěč nebo situace, na kterou bychom jindy ani nezareagovali, ale v současném rozpoložení nás nastartuje. To nám můžeme způsobovat komplikace v rámci kolektivu a přirozeně vzrůstající napětí.

Vedoucí by si měl být samozřejmě vědom atmosféry a dynamiky uvnitř jeho týmu, včetně případných přešlapů v rámci komunikace nebo vztahů. Na co si při nich dávat pozor.

Znalost týmu a jeho členů

Konflikty nevznikají bez příčiny a z čistého nebe, takže ve většině případů jsme je schopni jejich propuknutí odhalit předem. Některé z nich může odhalit v jejich raném počátku a otevřenému konfliktu tak předejít. Záleží samozřejmě na znalosti týmu, intuici a zkušenostech vedoucího.

Jednou ze zásadní úloh vedoucí je znalost svého vlastního týmu. Jednotliví členové mají své silné i slabé stránky, stejně jako hranice, při jejich překročení jsou ochotni vstoupit do konfliktu a různými způsoby projevovat svoji nespokojenost. Tyto znalosti musíte získávat postupně v průběhu existence celého týmu, z jeho interakcí či individuálních hodnotících pohovorů či jednání.

Za využití těchto znalostí budete zavčasu dopředu vědět, kdy se Vám v rámci týmu vytváří či roste potenciální konflikt a kdy je správný okamžik k zakročení. Následně můžete poskytovat svým lidem včasnou zpětnou vazbu nebo korekci jejich jednání.

Proaktivita

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit a jednat. Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat. Neshody mají velmi často tendenci k dynamice typu sněhové koule, která se začíná nabalovat jak do objemu témat, tak i do zúčastněných stran.

Čím dříve zakročíte tím větší máte šanci danou situaci zastavit již v počátku, než zasáhne i ostatní členy týmu a s minimem negativních následků.

Emoce

Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a mohou jednat spíše pod jejich vlivem, než je u nich běžné. Vaší úlohou je udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem. Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které nám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní situace se nachází v její příčině, a ne v emocích, které vyvolává. Vaším cílem je najít původní problém, který je příčinou a spouštěčem.

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

Mezi čtyřma očima

Pro samotnou korekci nevhodného jednání si vyhraďte vhodný čas i prostor. V zásadě se nemusí jednat o dlouhý časový úsek, vždy záleží na konkrétním člověku. Nicméně vše by mělo probíhat mezi čtyřma očima, aby se dotyčný mohl soustředit na to co mu říkáte, a ne kdo všechno to slyší.

Následně můžete dotyčným vysvětlit svá očekávání, které se týká jejich jednání a přístupu. Podstatou je dát konkrétním lidem i svému týmu jasný signál k tomu, co vnímáte jako vhodné a akceptovatelné.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520