25. 8. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Asertivita není pouze komunikační styl, ale celkový přístup k sobě samým a ke svému okolí.  Její základ je položen na rovnováze mezi prezentováním svých vlastních názorů a respektováním práv a potřeb ostatních.

Asertivita je schopnost vyjádřit se otevřeně a upřímně a zároveň odráží skutečný zájem o ostatní. Základem je uvědomovat si sami sebe, být věrni svým hodnotám a přesvědčením, v případě potřeby se za sebe a své názory dokázat postavit.

Asertivní přístup vám může zvýšit šance na plnohodnotné vztahy, pomůže vám mít ze sebe dobrý pocit, a dá vám pocit kontroly v každodenních situacích. Nezaručuje ale automatický úspěch, nebo férový přístup ze strany ostatních. Přesto vám poskytuje výhody, jako je snížení stresu, zvýšení sebeúcty, zlepšení rozhodovacích schopností a pocitu sebevědomí ve vztazích.

Asertivní komunikace vám umožňuje vyjádřit svá přání, myšlenky a pocity, způsoby, které ukazují respekt k přáním, myšlenkám a pocitům ostatních. Způsob, jakým vyjadřujete svůj názor a postoj, může ovlivnit samotné přijetí osobu, s kterou komunikujete. Máte tedy možnost ovlivnit pravděpodobnost, zda vám bude naslouchat či nikoliv.

Základním kamenem asertivity je umět vyjádřit sebe a své pocity a převzít za ně odpovědnost. Nejedná se tedy o napadání či obviňování ostatních, ale o vyjádření svých postojů a pocitů, které mohou informovat o vaší frustraci, hněvu nebo naopak o náklonosti.

 

  • Srozumitelnost

Buďte co nejkonkrétnější a nejsrozumitelnější v tom co chcete, co si myslíte a cítíte. Nejasné nebo nesmělé prohlášení pravděpodobně povede k nesprávné interpretaci. Vyzkoušejte tyto výroky:
"Cítím se ..."
"Nechci, aby ..."

  • Mluvte sami za sebe

Dejte jasně najevo, že to co sdělujete, vychází z toho, jak danou situaci vnímáte vy ze svého pohledu a zkušeností. Vhodné je použít formu „Já“:

„Já s Tebou nesouhlasím.“

Tato forma je protiváhou výroku „Ty se mýlíš.“ V okamžiku, kdy se vyjadřujeme sami za sebe, tak dáváme protistraně možnost vnímat situaci komplexněji a z jiného úhlu. Naopak, pokud sklouzneme do druhé formy, tak budeme pravděpodobněji podporovat zášť a odpor, spíše než porozumění a spolupráci.

  • Zpětná vazba

 

Požádejte o zpětnou vazbu, naslouchejte a snažte se vnímat, co vám druhá strana sděluje.

"Jak to vnímáte Vy? Co byste si přáli Vy?"

Žádost o zpětnou vazbu dává signál, že přistupujete otevřeně a s respektem k jejich názorům. Zároveň dává možnost předejít nedorozuměním a špatnému pochopení vyřčeného, stejně jako dává impuls ke společné diskusi.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520