14. 12. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Konec roku je často spojován s uvolněnější atmosférou, sháněním dárků a dotahováním pracovních úkolů. Z pohledu vedoucího pracovníka je to naopak ideální období pro zhodnocení uběhlého období, poskytováním zpětné vazby, stmelení týmu a podpory motivace svých podřízených.

Přestože závěr roku může být standardně zajímavá kombinace hektického dotahování pracovních úkolů společně se sháněním posledních dárků a přípravou na vánoční radovánky, tak se toto období vyloženě hodí nejen pro retrospektivu v rámci pracovního týmu, ale i pro podporu a motivaci našich lidí.

Současná doba je poznamenaná neustálými změnami a nejistotami, stejně jako omezením sociálního kontaktu. O to více je důležité poskytovat lidem určitou míru nadhledu, zpětné vazby a motivace do dalšího roku. To může zásadním způsobem upevnit nejen vazby v rámci týmu a vůči vedoucímu, ale především vztah vůči firmě jako takové.

  • Zhodnocení uplynulého období

Tento prostor bývá vedoucími někdy zbytečně vnímán pouze jako čas, kdy k zaměstnancům dle tabulek a výstupů předáme určité plusy či mínusy. Včetně prezentace na téma, jak se nám v daném období dařilo. Někdy na to může být navázána finanční odměna, která je z pohledu lidí i vedení brána jako „to zásadní“. Pravdou je, že finanční bonus může být příjemný, pro někoho i důležitý, ale podstata je trošku hlubší.

Zapomínáme na to, že samotný finanční bonus vždy bude mít pouze krátkodobý efekt, a ne pro každého bude dostatečný. Naopak dlouhodobější dopad a efekt, a to téměř na každého z nás, bude mít otevřená „zpětná vazba“ k tomu, jak jsme si vedli a jak nás naše okolí vnímá. V okamžiku, kdy lidem ukážeme, že jsou pro nás důležití a jejich práce je pro nás smysluplná a má význam, tak si to budou pamatovat mnohem déle než pouhý finanční bonus.

  • Vize a plány do budoucna

To, že se s týmem podělíme o to, jako projekty nebo zakázky nás v nadcházejícím roce čekají, má několik dopadů. Dáváme lidem jasný signál, že jsou s námi na jedné lodi a mají právo tyto informace znát. Samozřejmě pokud to situace umožňuje a zároveň na adekvátní úrovni a množství informací. Tím pomáháme budovat pocit sounáležitosti s firmou.

Zároveň předáváme informaci, že se firmě daří a mají v ní určité jistoty. A neméně podstatné je pro ně také sdělení, že s nimi počítáme a jsou součástí plánů samotné firmy.

  • Přání do Nového roku

V rámci osobního setkání při zpětné vazbě můžete popřát pěkné prožití svátků a vše nejlepší do Nového roku. Vedoucí je nositelem hodnot a vizí, které přirozeně přejímají lidé kolem něj. Stáváte se vzorem, který udává to, jak se lidé v týmu k sobě budou chovat a co budou napodobovat. Poskytněte jim adekvátním příklad toho, jak chcete, aby spolu komunikovali.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520