5. 10. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Aktuální situace vyžaduje zavádění opatření, které se ne vždy setkávají s pochopením či ochotou. A to především díky dočasnému rozvolnění a následnému zpřísnění pravidel s ohledem k současné situaci. Můžeme se setkat s tím, že zaměstnanci jsou vůči jejich znovuzavedení negativně nastavení. Jak na to?

Zavedení obdobných opatření může být nepříjemná, ale nutná práce. Vedoucí musí umět vysvětlit a vykomunikovat opatření takovým způsobem, aby je podřízení akceptovali a dodržovali. To nemusí být vždy jednoduché. Můžete využít několik tipů, které pomohou překonat největší odpor.

  • Přehledně a hned

V případě zavádění nepopulárních opatření či změn, upřednostňujte jejich implementaci, a především komunikaci najednou a komplexně. V okamžiku, kdy je budete zavádět postupně, tak budete pouze stupňovat averzi vůči nim a lidé se budou pouze ptát co nás ještě čeká…

Komunikujte změny pokud možno jako ucelený balíček a narovinu. Opatření by měla být systematická a efektivní, ale zároveň by měla v sobě obsahovat logiku. Lidem by měla dávat smysl a ukazovat, že je vaším cílem dělat maximum proto, abyste měli situaci pod kontrolu.

  • Komunikujte smysl

Stejně jako jsou důležitá samotná opatření, která chceme zavádět, tak neméně zásadní je jejich správná komunikace. Musíme být schopni lidem vysvětlit, proč jednotlivá opatření zavádíme a proč je nutné je dodržovat. Především jaký význam mají pro fungování firmy a zdraví všech zaměstnanců včetně jejich blízkých.

Primárním cílem je naše zaměstnance uklidnit a zároveň je namotivovat a přimět k dodržování samotných pravidel. Současně byste měli být schopni poskytovat validní a spolehlivé informace.

Případná diskuse se na dané téma by měla být pouze na to „jak“ opatření optimálně s ohledem k provozu a podmínkám implementovat a ne „zda či jestli“ je implementovat. Jejich účast Vám pomáhá vtáhnout zaměstnance do společného řešení a přirozeně snižuje napětí vůči nim, protože se na nich podíleli.

  • Buďte příkladem

Jakékoliv opatření nemohou nikdy vzbudit nejen důvěru, ale ani naději na přijetí, pokud nejsou dodržovány samotným vedením (především přímým nadřízeným). Podřízení musí vidět vůli k zavedení těchto opatření a jasný tah na branku.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520