29. 6. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Řada firem nyní uvažuje o snižování personálních rozpočtů a jsou místa, kde dochází k propouštění zaměstnanců. Jak zabránit tomu, abychom se ve snaze snížit a optimalizovat náklady nezbavili lidí, kteří jsou pro nás klíčoví?

Ekonomický pokles, krize, deprese či jak to budeme nazývat, je přirozenou součástí hospodářského cyklu, a to bez ohledu na to, co konkrétně ji rozpoutá. Přináší inovace, ale také oběti, je třeba šetřit. Řada firem již nyní propouští zaměstnance. Největším rizikem spojeným s omezováním personálu je to, že si v rámci snah o úspory propustíme lidi, kteří jsou pro nás klíčoví.

Základní zásadou je, že o personálních změnách a především redukcích by nikdy neměli rozhodovat sami zaměstnanci, ale vždy jejich management. Věta typu „vyberte tři z vašeho oddělení, které propustíme“ má velké a nežádoucí důsledky, které si ve vaší firmě rozhodně nepřejete. Zodpovědnost leží na středním vedení, přičemž by mělo být přihlíženo k názoru liniových manažerů, vedoucích, mistrů, vedoucích týmů, směn a podobně.

Před tím, než přistoupíme k personálním redukcím, je vhodné vytipovat zaměstnance, o které v žádném případě nechceme přijít. Klíčoví jsou zejména:

  • Nositelé know-how

Tito lidé představují nejcennější skupinu osob ve firmě. Jsou nositeli klíčových informací. V každém oddělení, na každém pracovišti se najde někdo takový. Jejich ztrátou firma přichází o část sama sebe, proto je potřeba jí předejít. Nositelé know-how potřebujete i tehdy, pokud jsou všechny důležité informace dokumentovány a firma je řízena procesně.

  • Nositelé zkušeností

 Typicky starší, velmi zkušení zaměstnanci, často na pozici mistrů nebo nižších manažerů, ale obvykle bez růstových ambic. Populární a oblíbení u kolegů, loajální k firmě. I když tito lidé nejsou nositeli tvrdých znalostí a v některých případech mohou působit jako brzda, ve skutečnosti je potřebujeme především proto, že pomohou zachovat firmu v době krize a následně slouží jako katalyzátor jejího dalšího rozvoje poté, co problémové časy skončí.

  • Mladí, ale loajální zaměstnanci

Firmy se mají tendenci zbavovat jako prvních zaměstnanců bez zkušeností, s nedostatečnou praxí a vysokým potenciálem fluktuace; tj. s předpokladem, že by jinak stejně utekli. Často jsou zde ale také sice mladí a méně zkušení, přesto zapálení a vůči firmě loajální lidé, s vysokým potenciálem růstu. Propouštět je, přinejmenším mezi prvními, znamená zbavovat se lidí, které budeme potřebovat, protože na jedné straně relativně snadno zvládnou náročné časy, trvají-li pouze dočasně, na straně druhé poskytnou svůj elán a úsilí v okamžiku, kdy firma začne růst.

Většina firem potřebuje pro přežití obtížných chvil mix výše uvedených zaměstnanců a často také armádu rutinérů. Nechceme zde radit, koho se zbavovat jako prvního, ostatně kreativita manažerů v tomto ohledu bývá značná, ale ať už je zvolená strategie jakákoliv, měla by být systematická a brát v první řadě v potaz udržení a následný restart firmy.  Pokud s hledáním vhodné strategie tápete nebo si svou nejste jisti, obraťte se na nás.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520