1. 4. 2019   Mgr. Petr Hlušička

Jeden z nejsilnějších impulsů a motivů, které nás vtahují do libovolné činnosti, je naše samotné zlepšování v konkrétní aktivitě. Jedná se o silný impuls, který je pro nás přitom tak přirozený. Jak ale takový mechanismus můžeme využít v pracovním prostředí?

Každý z nás při libovolné činnosti vnímá, zda se mu daří nebo ne. Pokud cítíme, že se zlepšujeme, cítíme uspokojení.  Naopak pokud se nám nedaří, tak můžeme tuto aktivitu i vzdát.

V soukromí se většina lidí dlouhodobě věnuje činnostem, v kterých jsou dobří nebo v kterých se zlepšují. Může se jednat o sport, hudbu, tanec nebo libovolné hobby, které nám přináší uspokojení při aktivitě samotné.

Nejinak je tomu v práci. Máme v sobě zabudovaný mechanismus, který nám přináší uspokojení, pokud se posunujeme dopředu ve věcech, které realizujeme.

Velmi často, ale v pracovním prostředí neumíme pracovat s několika faktory.

Vhodné úkoly

Neumíme přiřazovat vhodné lidi na konkrétní činnosti, v kterých jsou dobří nebo mají potenciál se zlepšovat. Proto je vcelku zásadní znát naše podřízené do té míry, že budeme mít dobrý vhled nejen do jejich silných či slabých stránek, ale také do jejich osobních zájmů či náhledu na jejich práci. To nám umožní nejen vybírat vhodné pracovníky, ale také správnou náročnost úkolů, která sama o sobě může mít motivační prvek.

Zpětná vazba

Dalším faktorem je, že neumíme pracovat se zpětnou vazbu (i negativní), která by podporovala naši přirozenou touhu se zlepšovat nebo být dobří v tom co děláme. Velmi často je formalizovaná a týká se pouze naší spokojenosti s výsledkem. V prvé řadě, by měla poskytovat prostor pro vzájemné zhodnocení přístupu a výkonu konkrétního člověka. Samozřejmě také doporučení a podporu jeho dalšího rozvoje, včetně možnosti poukázat na to, jaký posun a zlepšení se u něj za danou dobu odehrálo.

Princip zlepšování můžeme tedy využít či postavit právě na těchto dvou bodech. Zadávat zaměstnancům úkoly a činnosti, pro které mají předpoklady a jsou v nich dobří. Zadávat úkoly takové náročnosti, která způsobí, že se pokaždé musí snažit o něco víc a zároveň budou vnímat takový výkon jako úspěch. Každý člověk je vnitřně motivován svým vlastním výkonem a tím, že se zdokonaluje.

Je důležité brát ohled na vhodnou náročnost úkolů. Příliš jednoduché úkoly se po čase stanou demotivující, a naopak příliš náročné mohou způsobit, že lidé budou jakoukoliv aktivitu předem vzdávat.

Dokázat pracovat s naší vnitřní touhou po zlepšování, klade velký důraz na schopnosti vedoucího a jeho znalosti o podřízených. Přesto, pokud se vám podaří ke svým lidem najít v tomto ohledu cestu, tak se dokážete využít vnitřní motor a touhu se zlepšovat, která dřímá v každém z nás.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520