17. 12. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Role vedoucího nespočívá pouze řízení podřízených, tedy v úkolování, kontrole a jejich hodnocení, ale také v dalších oblastech. Ovlivňuje nejen plnění úkolů, ale má zodpovědnost za motivaci, vztahy a rozvoj svých lidí.

Role vedoucího v moderní společnosti se v mnohém odlišuje od našich historických kořenů. V dřívějších dobách se do této pozice ve většině případů dostávaly osobnosti, které se zjednodušeně dají označit jako „Alfy“. Přirozené autority, které přitahovaly svým charakterem a přístupem své okolí. Dnešní doba potřebuje větší množství vedoucích, než je normální výskyt těchto „alf“. V tomto ohledu si musíme uvědomit, že být v pozici vedoucího na nás má vyšší požadavky než jako na pouhého zadavatele a kontrolora úkolů. Naší rolí je být nositelem hodnot a být i inspirací pro naše podřízené. Musíme si tuto skutečnost a zodpovědnost naší pozici uvědomovat, a vědomě se těmto oblastem věnovat.

Hodnoty

V okamžiku, kdy se vedoucí pohybuje mezi svými podřízenými, tak se stává ostře sledovaným vlakem. A to nejen ve chvílích, kdy dochází k přímé komunikaci, ale při všech interakcích a pohybu vedoucího po pracovišti. V tomto ohledu se vedoucí stává nositelem norem a hodnot. Musíme si uvědomovat, že např. když nebudeme věnovat pozornost konfliktnímu jednání mezi našimi lidmi, tak toto chování nepřímo podporujeme. Musíme být proaktivní nejen v komunikaci, ale i v aktivním přístupu k věcem, které chceme prosazovat. Nemůžeme kázat vodu a pít víno.

Naslouchejte

Poskytněte svému týmu prostor, kdy spolu můžete probrat a řešit co se aktuálně v týmu i u jeho členů odehrává. Naslouchejte tomu, co mají členové na srdci a co je trápí. Poskytněte jim porozumění v tom ohledu, že si uvědomujete, jak náročnou situací aktuálně všichni procházíte. Poskytnete jim tak možnost uvolnit napětí a zároveň jim ukážete, že na to nejsou sami.

Zpětná vazba

Poskytujte lidem zpětnou vazbu na situace a věci, které proběhly, včetně pohledu na navrhovaná řešení. Vaším úkolem není pouze rovnou nabídnout východisko ze situace, ale také přivést podřízené k tomu, aby jim začaly docházet věci, které se v průběhu odehrávají.

Podpora

Ukazujte svému týmu, že je podporujete. V případě, že řešíte náročné situace, tak jim můžete ukázat, že máte danou situaci pod kontrolou a uvědomujete si daný stav. Můžete s týmem probrat postup, jak eliminovat překážky a ukažte ochotu poskytnout další zdroje či posily, které jim budou k dispozici, v případě, když by se situace zhoršila. Většina lidí si takovou možnost nechá jako záložní, ale vnímají ji jako důležitou oporu. Vaši lidé budou vnímat, že jste zde pro ně a získáte si jejich oddanost.

Smysl

Ve vypjatých situacích se může stát, že se lidé zabývají otázkou, proč to vlastně děláme a k čemu je to vlastně dobré. Jsou podráždění, handrkují se, ztrácí motivaci a nevěnují pozornost tomu co je důležité. Pomozte jim získat znovu náhled na danou situaci, oprostit se od vypjatých emocí a soustředit se na širší obrázek. Připomeňte jim, co je vaším společným cílem a jaký má jejich práce smysl.

Svému týmu musíte ukázat, že jste tam s nimi. Naslouchejte, poskytujete zpětnou vazbu, podporu a ukazujte jim, jaký má jejich práce smysl. I když je někdy náročná. Pokud se lidé cítí pochopeni, cítí podporu od vedení a vědí, že jejich námaha za něco stojí, tak jsou schopni se semknout kolem svého vedoucího.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520