7. 5. 2018   Mgr. Petr Hlušička

 

Mentor v týmu pomáhá novým pracovníkům seznámit se s novým prostředím a překonat počáteční překážky tak, aby se co nejdříve začlenili a stali se plnohodnotnými členy týmu. Co všechno má mít na starosti a jaká je jeho role?

 

Mentor zaškoluje zaměstnance k výkonu práce, orientuje ho do sociálních vztahů, pomáhá mu při zpracování individuálního plánu adaptace, průběžně sleduje výsledky jeho činnosti a také jeho integraci do pracovní skupiny, poskytuje zpětnou vazbu o úspěšnosti adaptace, kontroluje plán adaptace a jeho realizaci a připravuje podklady na závěrečné hodnocení adaptace.

Důležité je při jeho volbě dbát nejen na jeho odborné dovednosti, ale i jeho sociální chování a zaměření na ostatní. Vhodnější jsou lidé, kteří mají vnitřní nastavení podporovat a pomáhat lidem ve svém okolí.

Role mentora

  • Je novému pracovníkovi k dispozici v souvislosti s jeho orientací ve firmě
  • Zodpovídá novému zaměstnanci případné dotazy, a to zejména v prvním týdnu po nástupu do organizace
  • Pravidelně se informuje o tom, jak se nový kolega na pracovišti cítí
  • Pomáhá řešit případná nedorozumění a bráním možným konfliktům
  • Spolupracuje s přímým nadřízeným při řešení potíží nastalých v procesu adaptace nového pracovníka

Mentor má v procesu adaptace tři základní funkce:

  • Mentor může být pro zaměstnance vzorem

Nový zaměstnanec mentora vnímá při práci a částečně přebírá i způsoby jeho chování.

  • Poskytování podpory

Mentor může nového zaměstnance akceptovat, ocenit ho, poradit mu při řešení problémů.

  • Podpora při zapracování

Mentor může pomoci při zapracování nového zaměstnance podnětnými úkoly, zviditelněním výkonů, uvedením do týmu.

Mentor zároveň sám potřebuje podporu od vedoucího, a to nejen v poskytnutí prostoru pro svoji práci, ale i v podobě ocenění. A to ne pouze finančního, ale i osobního, přičemž by mělo oceňovat především jeho přístup a ochotu vůči novým zaměstnancům. Musíme mít na vědomí i případnou zátěž spojenou s fluktuací nových zaměstnanců.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520