22. 1. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Ten kdo má na své pozici volnou ruku na organizaci svého času a práce, se může dostat do situace, kdy se dostává do časového stresu. Naučit se plánovat svůj čas je tématem každého, kdo se do podobné situace dostal. Kdo se nenaučí mít kontrolu sám nad sebou a svým časem, tak musí přijmout skutečnost, že bude řízen někým jiným.

 

 

Time management jako celek obsahuje poměrně velké množství pomůcek, technik a pouček. Co je důležité je uvědomit si základní pravidla, kterými bychom se měli řídit. V tomto článku zmíníme první krok, který je nezbytný pro zdárné zvládnutí time managementu a zároveň techniku pro jeho zvládnutí.

V případě, že se často nacházíme v situacích, kdy se dostáváme pod časový tlak, tak je v první řadě důležité udělat si vlastní analýzu toho, jak trávíme svůj pracovní den.

V průběhu dne si dělejte záznam Vašich aktivit s jejich časovou náročností. Naším cílem je vytvořit seznam aktivit a úkolů, kterými se v průběhu dne zaobíráme. Následně se pokusíme analyzovat, jakým způsobem můžeme pracovní den trávit efektivněji.

Jedna z velmi užitečných technik pro tuto analýzu může být Eisenhowerova metoda. Tento americký prezident ji shrnul ve svém výroku: „Co je důležité je málokdy naléhavé a co je naléhavé je zřídka důležité.“

timemanagment

Všechny naše činnosti a úkoly jsou hodnoceny dle kritérií DŮLEŽITÉ/NEDŮLEŽITÉ a NALÉHAVÉ/NENÍ NALÉHAVÉ. Dle těchto dispozic jsou rozděleny do jednotlivých kvadrantů. Úkoly v 

Kvadrantu A - úkoly důležité a naléhavé jsou vyřešeny osobně a ihned.

Kvadrant B – úkoly důležité, ale nenaléhavé dostávají časový termín a prioritu.

Kvadrant C – úkoly nedůležité, ale naléhavé jsou určeny především k delegování.

Kvadrant D – úkoly nedůležité a není naléhavé, jsou naopak odsunuty a omezeny.

Pokud se nebudeme zabývat tím co je z našich činností důležité a co je z nich opravdu naléhavé, tak nemůžeme stanovit správně naše priority. Není důležité pouze pracovat, je důležité pracovat na podstatných věcech.

 

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora


© 2020 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520