14. 1. 2013   Mgr. Petr Hlušička

V předchozím článku jsme se zabývali prvním krokem pro zvládání situací, kdy se dostáváme do časového stresu a potřebujeme řešit více úkolů zároveň. Nyní se zaměříme na náš další postup, jak zefektivnit a zlepšit naše využití času, za použití seznamu úkolů.

Prvním krokem jak dostat pod kontrolu naší situaci je analýza našich aktuálních úkolů a cílů. Výstupem pro nás je jejich selekce, přiřazení priorit a tak i stanovení finálních cílů. S takto nastaveným prioritami již můžeme nastavit základní harmonogram, dle kterého můžeme určit průběh našeho pracovního času daleko efektivněji.   

Pro stanovené finální cíle můžeme vytvořit jednoduchý „Seznam úkolů“, kde jsou seřazeny dle námi stanovených priorit. V okamžiku splnění daného úkolu, je přeškrtnut a přesouváme se na další úkol v pořadí. V zahraničí se pro tuto techniku používá nejčastěji výraz „task list“ nebo „to-do list“.  Tuto podobu samozřejmě podporuje velké množství elektronických pomocníků(PC,mobil,tablet,..), které ho díky synchronizaci mohou udržovat v aktuální podobě. Navíc u nich můžeme snadněji zaznačit termíny a propojit je s kalendářem.

U seznamu úkolů můžeme využívat i formy „Denního seznamu úkolů“, kam jsou denní cíle přeneseny z celkového seznamu úkolů.

Pokud nemáme stanové cíle, tak nemůžeme zvolit žádný postup pro naši činnost. Bez takto stanovených cílů a harmonogramu často ztrácíme svoji motivaci a naše efektivita se vytrácí.  

Můžeme využít buď výše zmíněný „Seznam úkolů“, nebo jiný typ organizace v podobě plánovacích kalendářů či dokonce plánovacího softwaru. Záleží pouze na našich osobních zkušenostech. Tyto seznamy v jakékoliv podobě nám umožňují mít přehled nad situací a dávají nám nad ní kontrolu. Bez takto stanovených cílů a harmonogramu často ztrácíme svoji motivaci a naše efektivita se vytrácí.

  1. I. Analýza pracovních úkolů a činností

-          Stanovení pracovních cílů a jejich priorit

Time management I.

  1. II. Stanovení „Seznamu úkolů“

-          Vytvoření harmonogramu úkolů

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora


© 2020 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520