9. 5. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Jakým způsobem je vhodné si vybírat vhodné kandidáty k mentorování? Víte, že jste ovlivňováni vlastním vnímáním a to může významně ovlivnit váš výběr?

Většina z nás mám tendenci vybírat si jedince, kteří jsou nám něčím blízcí. Připomínají nám nás samotné nebo jim přisuzujeme podobné kvality či přístup, který sami zastáváme. V tomto hledisku naše volby ovlivňuje naše sociální percepce a její chyby.

Sociální percepce je proces, ve kterém jedinec usuzuje z vnějších projevů druhého jedince o jeho vnitřních psychických charakteristikách. Nejedná se tedy pouze o pozorování toho, koho vnímáme, ale i jeho hodnocení. Zde tohoto procesu vstupuje osobnost pozorujícího jedince. Každý člověk má odlišné zkušenosti, které nasbírá během svého života a ty mají následně vliv na to, jak vnímáme, hodnotíme a překládáme vnější dění.

Tyto naše představy o druhých lidech, vytvořené na základě našeho vnímání, pozorování, uvažování mají specifický vliv na naše postoje a chování k nim. Faktem tedy zůstává, že pro mezilidské vztahy je významnější to, jak na sebe navzájem působíme a jak se vnímáme, než jací opravdu jsme.

I ti z nás, kteří oceňují vůli, schopnost se prosadit, motivaci, odlišný a kreativní přístup a uvažování, tak jsou těmito procesy a sympatiemi ovlivňováni. A mají tendenci vybírat a dávat příležitost primárně takovým jedincům u kterých cítí určitou podobnost. To nemusí být vyloženě špatně, ale jen pokud si mentor uvědomuje, jaké vlivy na něj při výběru působí a jak profilově limituje své mentee.

Zároveň se zbytečně okrádáme o možnou synergii, ke které může dojít, když budeme rozvíjet a vzájemně na sebe působit s lidmi, kteří mají odlišné uvažování a přístup. Rozvoj homogenní společnosti s totožným přístupem a uvažováním, kdy se shodneme a budeme vždy se vším souhlasit nás může zbytečně omezovat.

V tomto ohledu můžeme také, navzdory našim nejlepším záměrům, přehlížet rozvojové potřeby druhých, protože mohou být rozdílné od našich a my to správně nerozeznáváme. Podporujte odvahu svých lidí k prosazení vlastních názorů, které mohou být jiné a poskytujte jim prostor k jejich vyjádření.

Mentorování a práce s lidmi, kteří jsou oproti nám odlišní, přináší bohatý prostor k vlastnímu seberozvoji i mentorovi. Buďte empatičtí a rozvíjejte svoji emocionální inteligenci. Zlepšíte se tak i ve zjišťování potenciálu v širším spektru lidí mimo obvykle preferovanou skupinu.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520