16. 1. 2017   PhDr. Vojtěch Bednář

Pro firmy které provozují pobočkové sítě, i pro ty, které se skládají „pouze“ z několika geograficky odlišných lokací bývá prosazení organizačních změn problém. Lidé si je vykládají různě, kladou odpor, a výsledkem je chaos. Řešením je organizace a plánování.

Každá organizační změna je problém. Změna je o to větší problém, o co více je míst, kde se musí prosadit. Ve firmách které se nacházejí na více místech se tak stává (a u pobočkových sítí běžně), že centrální management sní o tom, jak od stanového data bude všechno jinak a lepší, ale v praxi funguje, že čím dále jsme od centra, tím větší jsou pochybnosti.

Příčina přitom není v podmínkách či okolnostech (i když na ně se všichni odvolávají). Příčina je hlavně v lidech. A změn je s ohledem na současné trendy v průmyslu 4.0 i službách stále více.

Abychom se podobným problémům vyvarovali, musíme si uvědomit, že obtížnost zavedení jakékoli změny není dána jen změnou samotnou, ale i tím, na kolika místech bude zaváděna. Čím více jich je, tím se i z triviální věci stává velký problém. Dále bychom měli vědět, že v české kultuře (na rozdíl třeba od německé) není zvykem přijímat změny bez diskuze, a čím je od lidí, kteří je mají přijmou vyšší management dále, tím více pochybností v diskusi bude.

Efektivní cestou prosazení změny do poboček je kombinace následujících kroků:

1. Změnu nezavádíme zbrkle (není-li to nezbytné), ani příliš pomalu, ale cestou střednědobého plánu

2. Změnu nejprve komunikujeme všem zúčastněným, necháme je o ní diskutovat, a až pak jí prosazujeme z pozice autority

3. Změnu „testujeme“ na vybraných dobrovolnících. Tyto dobrovolníky pak využijeme jako příklad když někde narazíme na odpor

4. Je-li to možné, necháme lidi se podílet na změně, nejraději na tom, jak jí co nejlépe příjmout. Budou-li mít pocit, že jsou zaangažovaní, příjmou jí raději

5. Pokud o změně víme, že bude krajně nepříjemná a lze to provést, nebudeme jí vynucovat, ale zavedeme souběžně se stávajícím stavem a ten pak postupně odstraníme

 

V každém případě je prvním krokem k úspěšnému prosazení změny do poboček její plánování, organizace a komunikace těm správným lidem a ve správný čas.

Budete zavádět změny, a chcete o jejich přijímání a prosazování vědět více? Poraďte se s námi 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520