12. 9. 2016   Mgr. Petr Hlušička

Práce vedoucího je často stále náročnější, zvláště přibývá více a více různorodých a náročných úkolů. Přitom by vedoucí, mimo plnění strategie a vedení týmu k výsledkům, neměl zapomenout na péči o vlastní podřízené. To poté často končí odchodem klíčových zaměstnanců. 

Každý manažer má svůj typický model práce, ve kterém má nastaveny své hlavní pravidelné aktivity a pravidla, která dodržuje. Někdy se může stát, že v přívalu změn, přehodnocování priorit či intenzivním zatížení jsou některé z nich opomíjeny. V krátkodobém horizontu je to pochopitelné, pokud to ale přesáhne určitou míru, tak to může mít fatální následky. Jednou z nejčastěji opomíjených oblastí může být právě i nedostatečná péče o podřízené.

 

To se z dlouhodobého hlediska může ukázat jako zásadní chyba, která už nemusí být úplně vratná či napravitelná. Smyslem a cílem vedení skupiny, není totiž pouze dosahování produktivního pracovního jednání a pouhé efektivnosti, ale současné také i spokojenosti jejích členů. Vedoucí a jeho vedení dodává členům skupiny potřebnou motivaci, která je nutná pro dodržování norem a stanovených cílů. Zároveň ale musí poskytovat jednotlivcům vhodnou zpětnou vazbu a prostor pro osobní růst nebo seberealizaci.

 

Neopomenutelná funkce vedení je také v předcházení a řešení krizových situací a konfliktů, to celkově dává možnost nastavení dobrých vzájemných mezilidských vztahů. Jednou z věcí, které by neměli být opomenuty, je i propojení individuálních cílů členů se skupinovými cíli, což je sice náročný, ale optimální nástroj motivace pracovníků.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520