13. 6. 2016   Mgr. Petr Hlušička

Konflikt je náročná životní situace, která v lidech vyvolává stresovou reakci. Jedná se o proces, kdy se dvě či více stran domnívá, že se ostatní jednání nebo budou jednat protichůdně. Většinou je konflikt vnímán jako negativní, ale při specifických nastaveních mají naopak pozitivní efekty.

Někdy můžeme vnímat jako konfliktní situace, kdy jsme si nuceni volit z několika možností pouze jednu. Jako předmět konfliktu mohou sloužit potřeby, zájmy, cíle či úkoly, které se snažíme realizovat. Mnoho z těchto příčin a odlišností není nutné vždy rozlišovat jako špatné či dobré. Mnohdy je užitečné je vnímat jako podnět ke konstruktivnímu dialogu.

Význam slova konflikt vychází z latinského cōnfligō, které znamená střet nebo srážka. V dnešní společnosti si pod tím nejčastěji představuje názorový střet či spor, nedorozumění nebo dokonce hádku. Pocitově se k němu pojí nejčastěji negativní emoce, lidé ho prožívají s napětí, úzkostí, bezmocí nebo dokonce agresí. Mohou se ale vyskytnout i konflikty, které v lidech naopak vyvolávají uvolnění, aktivizaci nebo radost.

Konflikty k našemu životu patří, umožňují nám řešit situace, ve kterých se dostáváme do interakce s  lidmi kolem nás. V pracovním prostředí, skupině či týmů dříve nebo později nastanou konflikty, které je nutné vyřešit. V zájmu zachování funkčnosti a provozuschopnosti je nutné, aby se tyto problematické situace vyřešili. Neřešené konflikty mohou způsobovat nevratné změny, které mohou trvale narušit pracovní skupinu, její vztahy a fungování.

U sehraných a soudržných skupin bude docházet k menšímu počtu těchto situací. A v případě jejich existence, je skupina vnímá jako společnou „zakázku“, která je potřeba vyřešit pro její normální fungování.

Konflikty nelze z našeho soukromého či pracovního života vyloučit, naopak je nutné si je uvědomovat jako příležitost. Možnost, při které si můžeme uvědomit naše odlišnosti, motivace i postoje a to co nás s naším okolím spojuje. Brát je jako příležitosti, při kterých se můžeme naučit dosahovat nových shod a souladů v mezilidských vztazích i v našem osobním rozvoji.

Zajímá vás téma konfliktů ve firmách více? Kupte si naši knihu

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520