14. 3. 2016   PhDr. Vojtěch Bednář

Chcete, aby vaše organizace pracovala lépe? Existuje celá řada možností, jak podpořit komunikaci v ní. Seznámíme vás s tím, co pro to můžete udělat – s co nejmenším úsilím a co nejefektivněji.

Mnoho problémů, které se projevují v „objektivních“ kritériích, jako je snížený výkon, vyšší chybovost, anebo třeba neschopnost uvádět změny do praxe, má ve skutečnosti svou příčinu schovanou jinde. Velmi často v tom, jak jsme v rámci firmy schopní komunikovat. Mnoho firem se snaží problémovou komunikaci napravovat a vylepšovat tak, že přijímají složité koncepce a strategie. Ne vždy je to ale nutné, někdy pomůže několik úplně jednoduchých tipů. Pojďme se podívat na tři, které mohou vypadat velmi „nevinně“, ale přitom umí velmi pomoci.

 

  1. Říkejte lidem proč

Není nutné, aby všichni zaměstnanci měli všechny informace. Někdy je to dokonce zbytečné. Měli by mít ale přehled o tom, proč se věci dějí, velmi jím to pomůže v orientaci ve světě a v práci. Vedlejším, rovněž pozitivním, efektem bude, že si budou připadat důležitější. A to chceme, budou více loajální a budou více ochotni pracovat.

 

  1. Dávejte na zpětnou vazbu – ale v malém

Asi všichni se shodnou na tom, že je správné poslouchat názory zaměstnanců, ale současně, že není šťastné zachovávat se přesně podle nich. Řešení může být prosté, pokud ukážeme zaměstnancům, že na ně dáme – třeba v méně podstatných detailech, které nám neublíží, ale je potěší, bude pro ně mnohem atraktivnější přenášet informace a také poslouchat naše požadavky. Budeme schopni jím je předávat efektivněji. Žádná firma není socialistickým podnikem, kde by si lidé vládli sami, ale pokud ukážeme, že jsme do jisté, malé, míry schopni a ochotni vyslechnout a zařídit se, interní komunikaci tím velmi pomůžeme.

 

  1. Využijte neformální lídry

Žádný manažer, vedoucí, ani mistr nemůže své podřízené ovlivňovat tak dobře, jako neformální vůdce, někdo, kdo sice nedrží v rukou obušek moci, ale kdo je pro ostatní vážený a důležitý. Neformální lídry je dobré znát, a je dobré snažit se jich využívat ke svému prospěchu. Partnerství a spolupráce s nimi, je-li to možné, nám přinese mnoho pozitiv. Třeba když potřebujeme prosadit změnu, když potřebujeme po lidech nadstandardní výkon, anebo když chceme, aby udělali cokoli ne úplně normálního.

Jistě že žádný z uvedených tipů sám o sobě není řešením, ani nevyhnutelnou cestou k úspěchu, ale dovedou pomoci. Uvažujte nad nimi. Pokud byste rádi více, pomůžeme vám.

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2022 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520