14. 9. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Na zaměstnance v rámci pracovní doby působí velké množství zátěžových vlivů z oblasti mezilidských vztahů, které mají vliv na jejich pracovní výkon, zároveň ale také již do zaměstnání často přichází s psychickou zátěží, které jim ztěžuje podávat optimální výkon. Nesnáze a komplikace v osobním životě přirozeně ovlivňují i výkony na pracovišti. S tímto může pomáhat „Asistenční program pro zaměstnance“, který jim má poskytovat prostor a podporu tyto nesnáze překonat.

Jedná se o stále častěji využívanou službu, která je zaměstnancům poskytována jako benefit, který je jim k dispozici. V zahraničí je tento servis znám pod zkratkou EAP „Employee Assistance Program“, ten využívá principu důvěrné konzultační služby, kdy jsou zaměstnancům k dispozici kvalifikovaní odborníci.

EAP bylo původně založeno v 70. letech ve Spojených státech jako služba, která měla zamezit zneužívání alkoholu a jeho vlivu na prosperitu organizací. Postupně se EAP rozšířilo a začalo nabízet pomoc v manželských, právních, finančních a rodinných problémech.

Dnes se EAP používá jako širokospektré poradenství, které je zaměstnancům bezplatně poskytováno tak, aby umožnilo zaměstnancům zvládnout náročné životní situace a snížilo tak případné negativní dopady na samotnou organizaci.

Poradenství pro zaměstnance by mělo být vždy koncipováno s ohledem na samotnou organizaci a její potřeby, zohledňuje se jak rozsah služeb, které do asistenčního programu spadají, tak jejich dostupnost. Základní forma poradenství je dostupná i telefonickou formou 24/7, rozšířenou formou je dostupnost individuálního poradenství pro zaměstnance v průběhu roku s psychologem, právníkem či ekonomem.

EAP programy jsou významným nástrojem v oblasti lidských zdrojů a poskytují výrazné benefity jak pro zaměstnance, ale především pro společnosti, která je využívají.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520