27. 4. 2015   Mgr. Petr Hlušička

Jakým způsobem se můžeme připravit na tento poměrně náročný proces a jak zvládat situace, které v jeho průběhu mohou nastat?

Naše zdroje a čas investovaný do příprav by měly odpovídat významnosti našeho vyjednávání, stejně tak naše osobní příprava.

Hlavní oblasti, na které je dobré se zaměřit:

  • Příprava na vyjednávání
  • Samotný vyjednávací proces

Příprava na vyjednávání

Celková příprava na vyjednávání by měla obsahovat vše pro naši připravenost na všechny fáze vyjednávacího procesu. Je důležité být připraven na možné scénáře a jednotlivé eventuality, být nastaven flexibilně.

Tip: Víte, že jsme napsali knihu o vyjednávání? Můžete si jí koupit zde

Prvním krokem je uvědomění si několika aspektů, které mají vliv. Jejich analýza může být poměrně náročná. Ale i s ohledem na to je důležité si uvědomit, že čím kvalitnější je naše příprava před zahájením samotných jednání, tím lepší budou samotné výsledky.

  • What we need

Uvědomění si našich vlastních cílů, motivů a priorit. Připravenost sebe sama je první krok pro úspěšné zvládnutí vyjednávacího procesu.

  • GoTo partnera

V další fázi je nejvyšší čas mít ucelenou představu o našem partnerovi. Pokud jsme schopni i jenom z části rozklíčovat jeho osobnost, motivaci a cíle, tak jsme na dobré cestě k úspěšnému vyjednávání.

  • Podmínky jednání

Pokud je to možné je důležité brát ohled i na čas, místo a prostory, kde se bude vyjednávání odehrávat.

  • Osobní příprava a vyladění se na vyjednávání

Osobní připravenost na tak náročný proces jako je vyjednávání, zahrnuje nejenom znalost a uvědomění si všech bodů, které nás dovedli do této fáze, důležitá je také vnitřní nastavení a připravenost na celou situaci.

Vyjednávání je příležitostí, jak si uvědomit vlastní odlišnosti nebo naopak to, co nás s našimi partnery spojuje. Pro nás je podstatné si uvědomit, že se můžeme naučit, jak tyto informace můžeme využívat a dosahovat nového souladu v rámci vyjednávání.

Proces vyjednávání

Co vyjednávání může ovlivnit a na jaké situace je potřeba si dávat pozor. Jak mít větší kontrolu nad samotným vyjednáváním.

  • Stres

Samostatnou kapitolou je stres a jeho zvládání v průběhu celého procesu. Jak předejít dopadům negativních vlivů na naši osobu. Se stresem se kterým se můžeme setkat během vyjednávacího procesu, ale musíme počítat a přizpůsobit tomu i naše vnitřní nastavení.Jak si vytvořit „mentální kondici“.

  • Konflikty

Během vyjednávání může nastat konflikt. Ten ve všech zúčastněných zainteresovaných vyvolává reakci. Výsledkem je poté buď postupné zmírňování konfliktu a řešení situace, nebo jeho další eskalace. Závisí pouze na nás, zda danou situaci budeme považovat za destruktivní či za konstruktivní prvek – zdroj změn, další stimul.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520