21. 7. 2014   Mgr. Petr Hlušička

Při jednání se svým okolím můžete využít poměrně široké škály komunikačním stylů a přístupů. Jejich základní dělení je poměrně jednoduché a vychází z toho, co vám mohou nabídnout a o co při jejich použití můžete naopak přijít.

Komunikační styl není pouze o argumentaci, tónu, nebo metodě prosazování našeho názoru. Jedná se o komplexní způsob, jakým přistupujeme sami k sobě a svému okolí, a jakým způsobem tyto informace dokážeme následně předávat ostatním.

 

Jako základní dělení komunikační stylů můžeme použít následující:

Agresivní styl

Je založen na vyhrávání. K jednání je přistupováno jako k soutěži, kdy existuje pouze jedna vítězná strana. To vyžaduje, aby osoba s tímto přístupem dělala vše ve svém osobním zájmu bez ohledu na potřeby, práva a pocity druhých. Tato osoba bezohledně získává to, co chce, aniž by se ptala svého okolí.

Pasivní styl

Vychází z příliš velké plachosti a tolerantnosti. Osoba s tímto přístupem může mnohdy používat obraty typu: „Budu souhlasit s tím, na čem se skupina dohodne.“  Opakované tendence vyhýbat se konfliktu. To způsobuje komplikace díky tomu, že předáváte svému okolí informaci, že vaše názory, myšlenky a pocity jsou nedůležité oproti názorům ostatních. Tímto přístupem dáváte svému okolí svolení k tomu, aby přehlíželo vaše potřeby a přání.

Pasivně agresivní styl

Jedná se o přístup, kdy se osoba jeví jako pasivní na povrchu, ale na pozadí jedná jemně a nepřímo, nebo i zákeřně. Může komunikovat veřejně souhlasem, ale následně v kuloárech prezentuje svůj nesouhlas. Jedná sarkasticky nebo si jednoduše stěžuje. Tento styl se často vyvíjí u lidí, kteří se cítí nepříjemně při komunikaci o svých potřebách či pocitech.

Velkou nevýhodou je poškození vztahů a narušení vzájemné úcty.

Asertivní styl

Asertivita je založena na rovnováze. Jasně prezentujete své názory, potřeby a pocity, ale zároveň dbáte a zohledňujete práva, potřeby a přání druhých. Když jste asertivní, tak si budujete vlastní schopnost prosazovat své názory s jistotou zároveň s respektem k druhým lidem.

Asertivní přístup neukazuje pouze respekt k ostatním, ale také sám k sobě, protože jste schopni postavit se za své zájmy a vyjadřovat své myšlenky a pocity. To vše ukazuje, že jste ochotni pracovat na řešení konfliktů.

 

Naučit se asertivitě není snadné, protože se většinou jedná o upravení celého postoje a vnímání sama sebe.  Přesto se tento přístupu dá naučit. Základem je rozvíjet vlastní sebeuvědomění, kdo jste a co potřebujete. Nejedná se tedy pouze o naučené dovednosti, ale i budování sebedůvěry, která následně umožňuje komunikovat plnohodnotněji s ostatními.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520