2. 9. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Žijeme v uspěchané době a jsme nuceni denně dělat velké množství rozhodnutí. Toto vše je spojeno s velkým množstvím stresu, s kterým se musíme vyrovnávat. Pokud nemáme dobře nastavený systém, jak se odreagovat a uvolnit, tak to pro nás může mít vážné následky. Podle některých teorií je většina našich nemocí způsobena psychosomaticky. Proč tedy nedat šanci meditaci, která nám může ušetřit do budoucna spoustu starostí a zároveň nám může lépe zvládat aktuální situace.

Žijeme ve zrychleném tempu a naše mysl se pořádně nemůže ani zastavit. Neustále spěcháme, přemýšlíme, předpokládáme. Pořád přicházejí nové a nové podněty a málokdo si dokáže najít prostor se zklidnit a soustředit. Zapomínáme i na to se zastavit, nadechnout se a trošku se i rozhlédnout. To má dopady na kvalitu našich myšlenkových procesů, schopnosti se soustředit a uvažovat. A samozřejmě na naše zdraví.

Často si ani neuvědomujeme naši přítomnost „tady a teď.“ Paradoxem je, že nám stačí i pár minut denně, kdy se dokážeme zastavit a zvolnit, aby se projevily pozitivní vlivy.

Meditace nám při správném praktikování umožní se zklidnit, uvolnit a uvědomit si sama sebe, svoji vlastní přítomnost a své myšlenky. Ale meditace není jenom o tomto, je o soustavném přístupu k sobě samému a především to nám může v mnohém prospět.

To jaké má meditace pozitivní vlivy nám objasňují i nedávné studie:

V listopadu 2012 byly v odborném časopise Circulation: Cardiovascular Quality zveřejněny výsledky dlouhodobé studie se skupinou 201 osob s ischemickou chorobou srdeční. Pacienti měli na výběr mezi a) zdravotním vedením spojeném s výukou správného stravování a cvičení a b) transcendentální meditací. Výzkum probíhal po dobu pěti let a na jeho závěru se došlo ke zjištění, že u pacientů, kteří si zvolili druhou variantu a praktikovali meditaci, je celkové riziko srdečního infarktu a cévní mozkové příhody o 48 procent nižší oproti druhé skupině.

Další studie se zaměřila na dopady meditace na kreativitu. Proběhla v Leidenské univerzitě v Holandsku. Porovnávali dva způsoby meditace – FA meditace (focused attention – zaměřená pozornost) a OM meditace (open monitoring – otevřené sledování). FA meditace spočívá v zaměření pozornosti na jeden podnět (např. náš dech) oproti tomu OM meditace se zaměřuje na nereaktivní vnímání věcí kolem nás v daném okamžiku. Podle výstupů této studie neměla FA meditace výraznější dopady. Naopak lidé praktikující OM meditaci měli mnohem lepší výsledky v oblasti kreativního myšlení, generování nových nápadů a řešení problémů.

V dubnu 2012 byly v „Frontiers in Cognition“ publikovány výsledky výzkumu, který proběhl na UCLA (University of California, Los Angeles), který se zaměřil na porovnání MRI skenů lidí provozujících meditaci a lidí, kteří se meditaci nikdy nebo téměř vůbec nevěnovali. Podle výsledků mají lidé dlouhodobě provozující meditaci mnohem výraznější gyrifikaci (členění povrchu mozku v závity) než lidé nemeditující. Vliv na hustotu gyrifikace má také doba, po kterou se lidé meditaci věnují.

Podnětná je také studie z roku 2012, které se účastnilo cca 45 personální manažerů. Vědci ze dvou amerických univerzit (University of Washington a University of Arizona) se zaměřili právě na ně, když se zabývali vlivem meditace na zvládání stresu. Všichni účastníci na počátku podstoupili test zvládání stresu a následně byli rozděleni do třech skupin, kdy jedna skupina podstoupila meditační výcvik, druhá relaxační trénink a třetí nepodstoupila nic. Po osmi týdnech všichni účastníci tento test podstoupili znovu. První skupina, která podstoupila meditační výcvik, vykazovala výrazně méně stresových symptomů než zbývající dvě skupiny.

Tak co říkáte? Dáte meditaci šanci?

Doporučení:
Existuje celá řada různých meditačních směrů, škol či technik. Některé jsou přímo vhodné na zlepšení koncentrace, jiné naopak dobře fungují v případě různých úzkostí či stresů. Je dobré si nejdříve zjistit informace, který typ meditace je pro danou problematiku vhodný. V současné době je již dostupná široká škála odborné literatury či odborníků, kteří mohou poradit.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520