4. 2. 2013   PhDr. Vojtěch Bednář

Sociální síť Facebook má v české republice takřka čtyři miliony uživatelů. Co dělat, když, když si nás chce na Facebooku „přidat“ náš podřízený? A co to vlastně znamená?

Základním principem sítě Facebook je vytváření virtuálních vztahů mezi jejími uživateli. Současný Facebook rozlišuje několik typů takových vztahů, pouze dva jsou „viditelné“ i jiným lidem než těm, kteří se jich účastní. Jsou to přátelství a následování. Zatímco přátelství je oboustranným vztahem dvou uživatelů, následování (které se do Facebooku dostalo ze sítě Twitter a říká se mu též sledování) znamená, že jeden uživatel je informován o veřejných informacích jiného, ale ne naopak. Obojí je v každém případě vztah.

Pokud jste uživateli Facebooku, možná jste se už setkali s problémem jak se zachovat, chce-li si Vás přidat mezi své virtuální přátele člověk, se kterým máte ryze pracovní vztah; typicky klient, či podřízený. Je dobré mít jasno ve své osobní politice, jak se chovat v takovém případě, protože nevhodné rozhodnutí vás může poškodit jak v práci, tak i v osobním životě. Pro Facebook totiž platí, že ať je vaše nastavení profilu jakékoli, vše, co na Facebook nahrajete, byste měli považovat za veřejné a nesmazatelné. Tedy, že se může stát, že i věci, které jste určili pro konkrétní lidi, uvidí naprosto kdokoli, zejména však vaši virtuální přátelé a následovatelé, jinými slovy vaši podřízení.

 

                               Základem bezpečného používání je politika přidávání přátel

 

Facebook je veřejným prostorem, je to pavlač, hospoda. Pokud se k němu budeme takto chovat, budeme v něm v bezpečí. Jestliže ale chceme Facebook používat k soukromé komunikaci, zvláště s příbuznými a blízkými přáteli, pak asi není vhodné, aby tuto komunikaci viděl každý a zvláště ne lidé, kteří jsou našimi podřízenými. Tato úvaha vede mnoho vedoucích k tomu, aby jejich virtuální přátelství odmítali.

Pro mnoho lidí je odmítnutí žádosti o virtuální přátelství na Facebooku závažným zklamáním v reálném životě. Pokud se rozhodneme podřízené nepřidávat, měli bychom to jasně a srozumitelně sdělit. Je také otázka, zda umožníme, aby nás sledovali v pasivním režimu. Tuto variantu doporučujeme umožnit pouze v případě, že ze svého účtu skutečně publikujete nějaké veřejné aktualizace určené komukoli, jinak ne.  Uvědomte si však, že pokud na Facebooku hrajete jakékoli hry, nebo používáte aplikace, pak veřejné aktualizace za vás mohou velmi často publikovat i ony, a to bez vašeho vědomí. Vašim přátelům a následovatelům se budou zobrazovat, stejně, jako pozvánky, které jím, byť nevědomky, pošlete.

 

            Pane mistr, pořád mi od Vás chodí pozvánky na hrací automaty. Už mi je neposílejte

 

Jestliže používáte Facebook jako médium pro ryze soukromou komunikaci, doporučujeme podřízené nepřidávat, a to ani, pokud máte velmi vřelé vztahy, člověk totiž nikdy neví, kdy se vše změní k horšímu. Právě v takovém případě se ale může stát, že vám založí „fanouškovskou“ stránku. Tomu nemáte šanci zabránit, je však otázka, zda chcete, abyste se na takové stránce aktivně podíleli. Když budete, může se stát „oficiální“. Když ne, počítejte se záplavou kritiky a někdy možná i dost nevybíravé.

Přidávání podřízených na Facebooku je ošemetná věc, pokud si v ní nejste jisti, je to jedno z témat, ve kterém se můžete obrátit na odborného poradce  -  firemního sociologa.  Tomuto tématu se na našem serveru budeme dále věnovat, chcete-li se z oblasti bezpečnosti sociálních sítí dozvědět více, můžete si zde pustit vystoupení autora tohoto článku na televizním kanále ČT24.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520