12. 3. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Když regionální pobočka nadnárodní společnosti hledala před několika roky člověka do svého managementu, odmítla jednoho z uchazečů. Ten se však nyní vrátil.

Pan A splňoval formální podmínky a byl pro funkci na kterou se hledal člověk kvalifikován ale byl odmítnut, protože firma se rozhodla „dát přednost jinému uchazeči“. Vedení pobočky se domnívalo, že se nehodí především z důvodu toho, jak se projevoval a bylo přesvědčeno, že příliš sebevědomé vystupování pana A by mohlo narušit roky budovanou kulturu důvěry a spíše neformálního přístupu.

O několik měsíců později odešel jeden z vedoucích na nižší úrovni a mezi kandidáty se opět objevil pan A. Tentokrát byl odmítnut proto, že firma upřednostňovala interní kandidáty, samozřejmě důvody, které jsem již zmínil také hrály důležitou roli. Pan A se přihlásil i do třetice, na podobnou pozici, ale tentokrát bylo celé řízení zrušeno z interních důvodů. Nad rámec oficiální komunikace se snažil udržovat kontakt přinejmenším s personálním oddělením pobočky. To mu však nemělo co nabídnout a vlastně ani nabízet nechtělo, a tak na jeho korespondenci víceméně nereagovalo…

Společnost v současnosti prochází transformačním procesem. V jeho rámci byla v pobočce zřízena nová manažerská pozice s poměrně rozsáhlými pravomocemi a velkou samostatností. Na tuto pozici  – z rozhodnutí vyššího vedení, k údivu a šoku zdejších zaměstnanců a bez konzultace s nimi – nastupuje kdo jiný, než pan A. Ten z nově zřízeného firemního e-mailu již rozeslal všem zaměstnancům pobočky zprávu v tom smyslu, že připravuje „koncepční změny“.

Jak by se měl zachovat stávající management?  Napište anonymně do našeho fóra

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520