16. 1. 2024   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma A se před několika roky sloučila s firmou B. Sloučení nebylo v dobrém ani ve zlém, ale spíše sňatkem z rozumu, který byl výhodný pro všechny zúčastněné. Dodnes nebylo dokončeno.

Ekonomická a vyjednávací fáze proběhla v roce 2017, se samotným spojováním obou, poměrně velikých, subjektů, se začalo o dva roky později. Jednalo se o velice náročný, a tedy i pomalý proces a ten byl prakticky zastaven probíhající pandemií. Po jejím odvanutí pak nastaly jiné a důležitější priority, takže slučování firem je dodnes procesem na půli cesty. Ta „půle cesty“ má podobu velikého množství nedořešených maličkostí a duplicit, které přetrvávají, i když jedna z firem je již jen pouhou značkou v práci druhé.

Mezi tyto duplicity patří problém dvojích pravidel. Zaměstnanci na podobných pozicích a s podobnou pracovní náplní, často pracující vedle sebe nebo přinejmenším v pravidelném kontaktu jsou řízeni dvěma různými systémy, a hlavně odměňování podle dvou různých zásad. Výsledkem je spíše pocit než objektivní stav, že jedni za svou práci dostávají více než jiní, že některých se týkají přísnější pravidla či mají více práce. Je třeba dodat, že tyto pocity mají zaměstnanci obou dvou dříve samostatných firem.

Vedení si je problému vědomo, ale snahy restartovat spojování firem narážejí právě na to, že jsou „jiné a důležitější“ priority a když se odhodlají k dílčím krokům (jako je třeba sjednocení systému zadávání úkolů), pak narážejí na až agresivní odpor té části zaměstnanců, která by se výslednou změnou cítila poškozena.

Co byste udělali na místě vedení? Jaký postup byste za těchto okolností zvolili?

 

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520