16. 10. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Stále více firem se nachází v situaci, kdy jejich zaměstnanci cítí nejistotu. Bude dost práce? Bude na výplaty? Budeme schopni dostát svým závazkům? To nejdůležitější, co zaměstnanci v takové situaci potřebují jsou silní lídři.

Kdo je nejdůležitější lídr? Ne, není to generální ředitel, ani finanční ředitel, ani hlavní stratég marketingu. Nejdůležitějšími lídry pro zaměstnance byli, jsou a budou jejich bezprostřední nadřízení. Můžeme jim říkat mistři, předáci, vedoucí směn nebo skupin… to není důležité. Zásadní je, že se jedná o lidi, kteří jsou bezprostředně nadřízení největšímu počtu zaměstnanců. Právě to, jak se tito lidé projevují jako lídři rozhodne, do jaké míry nám v ne právě nejlepších časech budou všichni ostatní loajální, jak moc s námi budou ochotni a schopni spolupracovat a jak společně s nimi náročnou dobu překonáme.

Jak poznáme opravdu kvalitního lídra? Pokud nyní očekáváte, že budu popisovat, jak by měl vypadat či jak se oblékat, pak vězte, že je to sice důležité (a píšeme o tom zde), ale zdaleka ne nejdůležitější. Stejně tak v našem kulturním okruhu není tolik podstatné, zda je lídrem muž či žena, mladý, starší, velkou roli nehraje ani příslušnost k sociálním skupinám.

Co roli hraje, a to naprosto zásadní, je chování. Lídr by měl být

  • Stabilní – jak vnitřně, tak ke svému okolí.

Nikde není a nebude řečeno, že jako lídr byste měli takoví, či onací, protože charakter a temperament každého je jiný. Co však platí jednoznačně je, že jako lídr byste měli být v krizi pro své zaměstnance stabilní a předvídatelní. Pokud nejste, může se velmi snadno stát, že vás začnou vnímat jako ohrožení a pak nebudete řešením problému, ale naopak jeho součástí.

  • Koncentrovaní a ke koncentraci vyzývající.

Lidé se v náročných dobách mají tendenci soustředit buď na to, co je ohrožuje, nebo naopak nesoustředit na nic. Úlohou lídra je soustředit, fokusovat, je na práci a na to, co dělají právě nyní, protože právě to je nejdůležitější pro zvládnutí situace a pro úspěšné překonání ať už je podstatou problému cokoli. Přeloženo do ryze praktické roviny: zaměstnanci třeba ve výrobě by se neměli soustředit na otázky odbytu a marketingu, ale zejména, a hlavně na to, aby svou práci dělali co nejlépe a je zodpovědností lídra jim to neustále připomínat.

  • Cíl a směr

I když nevíme, co bude dál, a třeba co nás čeká za rok (to je mimochodem v současnosti – říjen 2023 – problém mnoha firem), měli bychom zaměstnancům určit cíl, ke kterému mohou směřovat a vůči tomuto cíli je vést. Cíl nemusí být příliš vzdálený; pokud skutečně čelíme krizové situaci, pak by ani neměl být, ale měl by být jasný, srozumitelný, pro všechny pochopitelný a spojený s něčím pozitivním.

  • Odměna

Bez ohledu na to, jaké situaci čelíme bychom měli být schopni a připraveni naše zaměstnance odměnit. Malá odměna stimuluje k práci, odměna za splněný úkol či výkon pak posiluje morálku. Odměny by neměly být příliš pravidelné (lidé si na ně zvyknou), ani příliš veliké (dochází k inflaci – ztrátě vnímané hodnoty), ale citelné a pozitivní.

Ke všem výše uvedeným bodům byste vaše lídry měli vést, protože pro mnoho z nich nejsou intuitivní a nepřijdou na ně „sami“ a to dávno předtím, než skutečná krizová situace nastane. Přejeme vám s tím hodně úspěchů a rádi vám pomůžeme.

Napište nám.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520