19. 6. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Management nadnárodních korporací čelí mnoha specifickým problémům. Jedním z nich je skutečnost, že často stojí mezi dvěma zcela protichůdnými zájmy. Zahraničních šéfů a tuzemských pracovníků.

Již mnohokrát jsme se setkali se situací, kdy se český management stojí v situaci, kdy se zájmy jeho zaměstnanců, tedy zdejších podřízených, nesetkávají se zájmy nadřízených prvků; majitelů, řízení mateřských částí firmy, korporace. Globálního vedení. Český management je v pozici, kdy musí tento rozpor řešit.

Situace jsou to různé, ale existuje několik typických scénářů. Prvním, nejběžnějším je situace, kdy zahraniční management požaduje zavedení změny nebo kroku, který je pro české zaměstnance obtížně akceptovatelný. Čeští zaměstnanci očekávají, že se vedení „postaví na jejich stranu“, zejména tehdy, když mají představu, že požadavek je nesmyslný, nebo nesplnitelný. Samozřejmě úloha managementu je přesně opačná.

Jiná typická situace je požadavek; z pohledu tuzemských zaměstnanců oprávněný a někdy dokonce nutný, který nelze vyřešit lokálním managementem a musí být buď schválen, nebo přímo naplněn tím zahraničním. Protože z perspektivy  zaměstnanců jde o nutnost či právo, nevidí potřebu diskuse nebo vyjednávání. Zcela jinak je tomu ale na straně těch, kteří mají rozhodovat a český management se tak dostává do situace, kdy stojí mezi dvěma „pravdami“ a často jedná pod nátlakem z některé či z obou stran.

Třetí situace bývá méně akutní než předchozí dvě, ale dovede srovnatelně bolet. V nadnárodních korporacích existuje mnoho dlouhodobých projektů a strategií, které jsou jistě racionální v globálním horizontu, ale jejich prosazování v místním měřítku je přinejmenším problematické. Jeden příklad za všechny, tzv. „diverzita“ je smysluplná věc, pokud se podíváme do USA, ale v Česku nemá prakticky žádný historický ani kulturní podklad. Přesto se o ni mluví, a přesto mohou některá opatření bezprostředně dopadat na zaměstnance. A český management je z obou stran nárazníkovým pásmem.

Předchozí tři scénáře s jedním praktickým příkladem nejsou o moc více než ochutnávka široké palety problémů „tří těles“, kdy vedení, které se má starat o operativu a případně i strategický rozvoj české pobočky své firmy stojí mezi dvěma v některých případech zcela protichůdnými zájmy. Co dělat? Jak se zachovat? Jak postupovat?

Možností je mnoho, postupů také, a protože se jedná o jedno z aktuálních témat managementu, budeme se mu věnovat více systematicky. Dnes dáme jednu radu: pokud jste v oné nepříjemné pozici českého managementu, první a zcela nejdůležitější věc je abyste si uvědomili, jaká je vaše role a co je náplní vaší práce. I když to může znít jako vágní a samozřejmé, mnoho manažerů v kritické, rozhodování svou roli opouští, mnohdy proto, že ji přesně neznají. Výsledkem jsou pak v lepším případě dvojaká, nejednoznačná a někdy i nesprávná rozhodnutí, v horším případě pak lavírování. Pevně daná pozice a pevně daný směr ale dělá vše přehlednějším. Byť ne snazším.

Pokud vás téma managementu mezi českými zaměstnanci a zahraničním vedením zajímá, zanechte nám prosím zde svou e-mailovou adresu. Budeme vás informovat o dalších textech, a především o minikonferenci mj. na toto téma, kterou připravujeme na závěr roku 2023. Řešíte-li konkrétní problém, napište nám, rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520