7. 12. 2020  

Trápí nás pasivita zaměstnanců. Nejsou ochotni dělat cokoli navíc, do práce je musíme přemlouvat a povzbuzovat, stojí nás to mnoho sil. Co máme dělat?

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Pasivita zaměstnanců je jedním z výrazných problémů současnosti. Řešení tohoto problému leží v rukou managementu, ale především liniových vedoucích, kteří jsou nejblíže pasivním zaměstnancům.

Základem aktivizace zaměstnanců je nastavení systému, který jejich aktivitu výrazně podporuje. Bohužel realita posledních let, zejména s ohledem na vysoký podíl fixních složek v platech hovoří v neprospěch výkonového odměňování, na druhou stranu máme pozitivní zkušenosti se změnami hodnotících systémů právě nyní. Lidé by měli vidět, že jejich odměna závisí na jejich snaze a měli by se snažit usilovat o to, aby byli odměněni.

To ale nestačí. K aktivizaci zaměstnanců je třeba systematicky vést jejich přímé nadřízené; mistry, skupinové vedoucí, předáky apod. Optimální je, když jsou tito schopni svým podřízeným opravdu denně připomínat, že výsledky, ale také budoucí jistota práce závisí na jejich výkonech, a že spolehlivé fungování firmy v nejistých časech nezajistí management, ale zejména svou prací oni sami.

Aktivitě velmi pomůže, pokud je ve firmě zaveden systém interní komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Komunikace nemusí být příliš intenzivní, ale měla by být pravidelná. Obsah sdělení k podřízeným by měl být mj. vidina střednědobé vize. Zaměstnancům je třeba ukazovat, že jejich práce není pouze momentální, ale že směřuje k nějakému důležitějšímu cíli na obzoru. Cíl by měl být reálný a dosažitelný a zaměstnanci by měli vědět, že po jeho dosažení bude následovat odměna.

Vše výše uvedené pomůže, ale nic nenahradí osobní přítomnost managementu. Buďte vidět. Mluvte pravidelně se zaměstnanci, snažte se dodávat jim energii.

Hledáte-li více konkrétní strategii motivace zaměstnanců v současném nesnadném období, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520