8. 4. 2019  

Máme ve firmě mladého, schopného kluka. Bohužel místo toho, aby využil svou energii je naprosto pasivní. Práci, kterou po něm vyloženě chceme a tvrdě kontrolujeme udělá, jinak je ale naprosto pasivní. Rádi bychom slyšeli nějaké tipy, jak na něj.

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Problém s pasivitou mladých zaměstnanců je častější, než by se na první pohled zdálo, a než by se nám líbilo. Je potřeba si uvědomit, že nemusí plynout jenom z toho, že dotyčný člověk je „líný, z čehož jej máme často tendenci obviňovat. Daleko častější příčinou pasivního chování je prostě to, že si nejsou jistí sami sebou, situací, ve které se nacházejí, velice často také tím, zda výsledkem jejich práce nebude výsměch, ať už Vás – nadřízeného, anebo ostatních spolupracovníků. Zní to možná divně, ale přesně tyto věci mladému člověku brání projevit iniciativu, a být aktivnější, a tak raději „nic nedělá, aby nic nezkazil“. Protože ale nedělat prostě nic je rovněž trapné, maskuje toto chování za ostentativní přehlížení, za „machrování“, za projevy, které bychom čekali spíše v pubertě, a reaguje jen tehdy, když je pod bezprostředním tlakem a kontrolou. Je to proto, že v takovém případě nese zodpovědnost za jeho výsledky ne on sám, ale ten, kdo jej kontroluje.

Co s ním? V prvé řadě se zdržte čehokoli, co by mohlo zaměstnance potupit nebo ponížit. Tím jej totiž „zablokujete“, a bude ještě pasivnější. Zkuste jej místo toho pochválit – za práci, kterou udělal pod vaší kontrolou, a nejlépe za nějaký její detail, který by bylo možné připsat jeho vlastnímu chování. Pokud takový detail není, pokuste se na jeho práci najít něco, nejlépe pozitivního, čím se tento člověk odlišuje od ostatních a ukažte mu, že o tom víte.

Pokuste se zadávat pasivnímu jedinci úkoly, při kterých jej budete kontrolovat, ale které budou mít tu „jeho“ složku, tedy budou mu dávat nějakou, i kdyby velmi malou, možnost se samostatně rozhodnout, a stimulujte ho zpětnou vazbou v tom, že právě to „vlastní“ je pozitivní. Pokud na tuto stimulaci začne reagovat, tj. projeví snahu si „přidat“ práci, přidejte mu ji, a pokuste se mu přidat také zodpovědnost.

Mladý „mouchy snězte“ potřebuje vidět, že jej kontrolujete, a potřebuje mít stálý přísun úkolů. Za všech okolností se vyvarujte výčitek nebo čehokoli, co by si jako výčitky mohl vyložit; připomněli byste mu tím rodiče a přestal by spolupracovat. Pokud máte možnost říct, nebo nenápadně ve společnosti kolegů, vrstevníků, naznačit že pracuje dobře, udělejte to.

Kombinací různých kroků v duchu, který jsme popsali výše je možné mnoho mladých pasivních „Mávánahá“ – Mám Vás Na Háku – rozpohybovat. Nevýhodou metody je, že je náročná na čas a na energii nadřízeného, od kterého vyžaduje v jistém smyslu rodičovský přístup. Pokud nadřízený prostě nemá prostor, aby se svému zaměstnanci v takovéto míře věnoval, je možností svěřit ji podstatně zkušenějšímu kolegovi, je však potřeba počítat s tím, že jeho váha je menší a musíme také umět velmi dobře zvolit správnou osobu.

Pasivní zaměstnance můžeme podpořit také vhodným nastavením personální strategie firmy. Pokud přemýšlíte jak na to, rádi vám pomůžeme.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520