26. 11. 2018  

Snažíme se zvýšit angažovanost našich zaměstnanců do vybraných aktivit, zjednodušeně řečeno bychom rádi, aby „dělali věci navíc“. Investujeme do odměn pro ty, kteří navíc pracují, ale je tyto odměny fungují jen dočasně a vždy se „chytí“ jen omezené množství zaměstnanců.

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

O zvýšení aktivity zaměstnanců se dnes snaží mnoho firem. Motivace zaměstnanců dělat „navíc“, ať už jde o společné aktivity, o nadstandardní výkon nebo třeba o podporu zlepšování je těžká. Snažit se o ni formou finančních benefitů a bonusů je logický první krok, ale pokud zůstane pouze u něj, může vést i k opačným výsledkům, než jaké bychom si představovali.

Osobně doporučuji si v prvé řadě definovat jednoznačně jakých cílů bychom chtěli dosáhnout, a co od „aktivních“ zaměstnanců očekáváme. Pokud jich je hodně, máme reálnou šanci aktivizovat v nejlepším případě 50–60 % populace, a to prostřednictvím 8–10 % zaměstnanců, které lze stimulovat jako první. Tato skupina se přirozeně vyskytuje v každé větší populaci (tedy i mezi našimi zaměstnanci). Pokud jich ale máme málo (řádově desítky), je výhodnější pracovat rovnou s vybranými perspektivními individualitami.

Základem úspěchu je kombinace dvou faktorů. Prvním z nich je komunikace směrem k zaměstnancům; s našimi kolegy musíme mluvit a přesvědčovat je o tom, že je správné dělat věci navíc. Vždy však pouze pozitivně, a nikdy ne tzv. na sílu; dočkali bychom se opačných výsledků.  Ochotní jedinci by měli být odměněni, ale je potřeba je také ukazovat těm ostatním. Odměny mohou být finanční, ale spíše je doporučujeme kombinovat s nepeněžními a dále s rozvojovými benefity; kdo udělá něco navíc, má vyšší šanci povýšit, může dostat stáž v zahraničním centru firmy, bonusovou dovolenou, zkrátka něco lákavého a atraktivního.

Je důležité, aby zaměstnanci viděli, že v jejich blízkosti je někdo, komu „se to povedlo“. Statisticky stačí aktivovat méně než 10 % lidí, pokud jsou vhodně rozloženi, působí na všechny ostatní. Lidé nesmí mít pocit, že jsou pozitivním příkladem do něčeho nuceni, ale měli by jej vidět.

Kromě pozitivního příkladu je dobrým motivátorem, když dovedeme ukázat, že prací navíc si zaměstnanci sami zjednodušují život, že je pro ně pohodlnější. Nikdy neargumentujeme dobrem pro firmu (tj. majitele) ani pro společnost (tj. všechny). Není to účinné, přinejmenším ne v prvé řadě. Dalším vyzkoušeným postupem je kooperativní motivace, tedy když uděláte něco navíc vy, něco dalšího k tomu přidá firma.

Každá firma si musí vytvořit vlastní mix nástrojů pro stimulaci zaměstnanců, doporučujeme však využívat kombinaci různorodých nástrojů a vyvarovat se situace, kdy peněžní benefity jsou jedinými.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520