1. 10. 2018  

Jsem ředitel výrobního závodu s řádově stovkami zaměstnanců.  Před přibližně rokem jsme rozjížděli velkou zakázku, u její příležitosti jsem zaměstnancům přislíbil řekněme benefit, vlastně jde o investici uvnitř firmy, která má zlepšit prostředí. Zakázka byla splněna, ale bohužel nejsem sto splnit i to, co jsem slíbil, a mezi zaměstnanci je to teď velké téma. Jak byste postupovali?

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Nesplnitelný slib o kterém píšete je velký problém, a na Firemním sociologovi jsme se mu již věnovali například v této případové studii. Předpokládám že v tomto případě nebylo slíbeno jednotlivci nebo týmu, ale celému závodu, tj. mnoha lidem a předpokládám že otevřenou cestou (v médiu, které oficiálně řídí firma).

Pokud je to tak, lidé vědí, že nyní byly splněny podmínky slibu, a očekávají, že bude splněn i jeho předmět. Nejhorší věc, kterou můžete vůbec udělat je začít se před nimi skrývat. Ideální řešení bohužel neexistuje a nemůžeme garantovat ani co udělá následující návrh, ale doporučovali bychom postupovat přibližně takto:

  1. Oslovte své zaměstnance s využitím toho média, které jste použili k dání nyní nesplnitelného slibu.

  2. Sdělte jim, že si jej uvědomujete (zopakujte jej). Sdělte jim, že víte o tom, že podmínky pro něj byly naplněny.

  3. Řekněte jim, že slib samotný bohužel momentálně nemůžete splnit, ale že jej registrujete, a že se jej budete snažit naplnit v dohledné budoucnosti.

  4. Nabídněte jiný benefit nejlépe ze stejné oblasti z jaké je nesplnitelný slib, ale takový, který je ihned dosažitelný.

  5. Řekněte, že jste otevřeni otázkám a přístupni diskusi na toto téma.

 

Takto zformulovanou informaci je potřeba k lidem dostat souběžně jak médiem, které bylo použito pro původní slib, ale také prostřednictvím vedoucích, s nimiž přicházejí do každodenního styku (nejlépe s krátkou prodlevou). Následně by měli vidět, že něco hmatatelného skutečně obdrží i když to nemá hodnotu původního slibu, a až to budou dostávat, je nezbytné jim zopakovat, že původní slib nebyl zapomenut.

Je pravděpodobné, že v krátkodobém horizontu se kritika „neplnění slibů“ ještě zhorší, ale už střednědobě by mělo nastat uklidnění. Pokud neuděláte nic, je možné, že téma po nějaké době „vyšumí“, ale později se může vrátit a to v období, kdy vám to bude nejméně příjemné.

Pokud si nejste jisti řešením, nevíte, zda je vhodné, nebo jaké může mít následky, rádi vám pomůžeme osobně.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520