17. 9. 2018  

Jsme česká pobočka nadnárodní firmy. Zabýváme se výrobou, ale v omezené míře také vývojem našich produktů. Máme asi desetičlenný tým konstruktérů, který posledního půl roku pracoval na projektu nového výrobku, přesněji silně přepracovaného výrobku. Dali do toho hodně úsilí, vymysleli dost nových věcí. Minulý měsíc vedení v zahraničí rozhodlo, že projekt dokončí někdo jiný a našemu týmu jej vzalo. Netuším co mám dělat, bojím se že ti lidé odejdou.

odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

Protože to není blíže uvedeno, předpokládám, že jste z vyššího managementu firmy a vývojový tým jsou vaši nepřímí podřízení; proto budu odpověď koncipovat tak, jako by tomu bylo.

Je to velice nepříjemná a bolestivá situace a určitě v ni nejste sami. Frustrovaný tým může provést téměř cokoli, jak na úrovni jednotlivců tak celého týmu. V prvé řadě proto potřebuje vidět vaši podporu. Nečekejte, že ji považuje „samu sebou“, ale dejte jim ji jasně a otevřeně najevo.

Pokud je to možné, pokuste se vyjednávat s vedením, aby odebrání projektu bylo kompenzováno přidělením jiné, srovnatelně důležité práce. Ať se to ukáže jako možné, nebo nemožné, lidé by za již odvedenou práci měli dostat zaplaceno. Není od věci, nabídnout jim „bolestné“ v přiměřené výši, (ne však jako kdyby projekt dokončili). I když se nepodaří získat novou zakázku z vedení firmy, pro udržení týmu pohromadě je nezbytně důležité, aby dostali zadaný společný úkol s jasně danými termíny a jasně danou perspektivou.

Již vykonanou práci na projektu můžete vyhodnotit (po poslední milník, nebo jiný klíčový bod, kterého se podařilo dosáhnout). Vyzdvihněte práci těch, kteří si to zaslouží, zdůrazněte, že i když se nepodařilo dosáhnout kýženého výsledku, samotná práce nezůstane zapomenuta a její dílčí výstupy lze uplatnit jinde (kreativní lidé nesmí mít pocit, že pracovali zbytečně). Pokud někdo svou práci mírně opomenul, a nebylo to ke škodě týmu a nebyla to příčina odebrání projektu, buďte shovívaví.

Apelujte na přímého nadřízeného, aby se ve zvýšené míře věnoval členům týmu a zejména jejich osobním střednědobým cílům v rámci vaší firmy (připomínat, čeho chtějí dosáhnout). Poté, co jste vyhodnotili opuštěný projekt a lidé vědí, co budou dělat dále doporučuji jim nabídnout krátký oddech.

Vzhledem k tomu, že tento problém je velice nebezpečný, doporučujeme brát naše doporučení jen jako velmi volnou inspiraci k zamyšlení, a v případě komplikací nás kontaktovat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520