4. 12. 2012  

Vážení,

Jsem vedoucím pracovníkem skupiny asi dvaceti podřízených, většinou jsou to
ženy. Bohužel musím poslední dobou sdělovat poměrně nepříjemné věci a
vydávat nepopulární rozhodnutí. Jedna z mých kolegyň to už zřejmě psychicky
nezvládá, a tak kdykoli jí mám něco sdělit (i když nejde o nic
dramatického), začíná dělat hysterické scény, plakat, křičet, že živí dítě a
je bez manžela. Je mi to velmi nepříjemné. Nevím, jak se zachovat. Můžete
mi poradit?

Daniel S.

odpovídá: Mgr. Petr Hlušička

Dobrý den,

V současné době se jedná o jednu z poměrně častých situací, které mohou nastávat. Mohou být způsobovány jak danou situací u Vás ve firmě, tak celkovým stavem ve společnosti. Je příznačný pochybami a obavami z budoucnosti, strachem ze ztráty zaměstnání a celkově jistot. To doprovází přirozeně zvýšená nervozita a stres.

Každý člověk zvládá tento typ stresu trošku odlišně. V krátkodobém hledisku mohou působit motivačně a zvyšovat výkonnost, ale v dlouhodobějším měřítku naopak způsobují to, co popisujete Vy. Nejdříve můžete sledovat projevy u citlivějších jedinců, posléze se můžeme setkat s reakcemi i u ostatních. V rámci skupiny se může objevovat  pokles výkonnosti, větší výskyt konfliktů a zvýšena míra nemocnosti.

Vzhledem k tomu, že nemáme bližší informace o situaci a o podmínkách, které u Vás nastali, tak je naše doporučení dáno našimi zkušenostmi z řešení obdobných případů.   

Prvním krokem je zastabilizování situace. Aktuálně nejspíš vnímáte jako kritickou situaci s danou kolegyní. Vhodné je provést osobní pohovor, který bude vyjmut ze standardního scénáře předávání úkolů či zadání. Nastínit předem, že se nejedná o schůzku, kterou by měla vnímat jako ohrožení. Následně si promluvit o vzájemném osobním pohledu na situaci a o tom, jakým způsobem ji zvládá. Podat zpětnou vazbu k jejím projevům, vysvětlit, že chápete její situaci, ale že mají spíše negativní dopady. Nedoporučujeme v žádném případě dávat sliby, které není možno dodržet, ale naopak na rovinu předeslat, že pokud jste opravdu spokojeni s výkonem a budou podmínky, tak ohrožující situace nenastane.

Druhým krokem je zastabilizování celé pracovní skupiny. Pro tuto situaci bývá nejvhodnější neformální schůzka, kde je možnost si vzájemně promluvit nad stávajícím stavem, situací a vyhlídkami. Sdělit Váš pohled a postoj, vyslechnout si i protistranu. Vhodná je forma tzv. Psychologické smlouvy, kdy se mezi vedením a podřízeným vyjasní očekávání a povinnosti jednotlivých stran.

Komunikace při této příležitosti umožňuje vzájemné vyjádření obav a zároveň i nastínění variant a možností, jakými můžeme „společně“ tuto situaci zvládnout. Zvyšuje zvládání stresu a řešení krizových situací, dodává zaměstnancům vyšší oddanost k firmě a motivuje k vyšším výkonům.

Psychologická smlouva by měla být oboustranně vyvážená. Základními zásadami při nastavování psychologické smlouvy by měly být zásady slušnosti a spravedlnosti, vzájemná důvěra a plnění odsouhlasených dohod. Pokud s touto metodou nejsou zkušenosti, tak doporučujeme využití odborného mediátora.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520