22. 10. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Dostanou-li podřízení od svého vedení vzájemně protichůdné příkazy, je to jeden z největších problémů, do kterých se můžeme dostat. Jak na něj správně reagovat?

Protichůdné příkazy jsou morem mnoha organizací. Vyplývají nejčastěji z nesprávné komunikace uvnitř vedení, z nedostatku informací nebo dokonce z konfliktu v nadřízených složkách organizace. Stejně jako mohou být důsledkem náhody či omylu, mohou i představovat symptom velice závažného problému.

Řešení

Dojde-li k první ze situací a my zaregistrujeme, že naši podřízení dostali vzájemně protichůdné příkazy od dvou na sobě nezávislých řídících složek, měli bychom vždy v prvé řadě zjistit, co bylo příčinou tohoto stavu. Nejde-li o urgentní záležitost, je dobře, když požadujeme, aby práce, které se protichůdné příkazy týkaly, přestala být vykonávána až do vyjasnění situace. Tím předejdeme nejenom provozním škodám, které by tak vznikly, ale částečně i kompenzujeme hrozbu, že si naši podřízení vytvoří svou vlastní rozhodovací strukturu, která bude sice sporné situace řešit, ale která sníží váhu vedení. Následně je dobré, pokud si obě složky, které vydaly rozdílné příkazy, vzájemně vyjasní situaci a dále budou postupovat ve shodě.

Pokud je rozpor způsoben tím, že řídící pracovník na středním stupni nerespektoval příkazy svého nadřízeného, může být příčinou kromě jeho nedisciplíny také to, že má informace, které nadřízený ne a že se tedy jedná o správné operativní vedení. V takovém případě je potřeba, abychom zajistili, že vyšší nadřízený bude mít o nemožnosti respektovat jeho rozhodnutí, a tedy operativně vést okamžité informace, rychlou zpětnou vazbu. Nejde-li ovšem o případ operativního vedení, neměli bychom situaci, kdy se vzájemně podřízení pracovníci nerespektují, tolerovat, následky mohou být katastrofické.

Prevence

Základním krokem předcházení rozporům ve vedení je jasný a srozumitelný tok informací mezi všemi nadřízenými a podřízenými složkami. Je dobré mít pro případ, že se nebudou podřízení respektovat, připraveny standardní procesy a to takové, které zajistí diagnostiku nastalé situace i její řešení na bázi šablon pro nejpravděpodobnější scénáře. I když nám jejich příprava zabere trochu času, ve výsledku se vyplatí. Nejdůležitějším krokem pro prevenci kolizí je ale vytváření transparentního prostředí.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520