10. 10. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Jste nuceni šetřit, ale vaši zaměstnanci mají požadavky na plat, benefity, na práci, které nedokážete splnit? Pokud tuto situaci důvěrně znáte, pak vězte, že v ní nejste sami. V současnosti trápí mnoho firem.

Doba je náročná, a to jak pro firmy, tak i pro jejich zaměstnance. Z naší zkušenosti víme, že ke zvyšujících se životním nákladům a inflaci se na straně zaměstnanců přidává ještě to, že jim firmy v uplynulých letech pandemie slíbily celou řadu výhod a benefitů v době „až to překonáme“. Avšak tato doba zatím nepřichází, protože místo, aby po jedné krizi nastalo uvolnění, přišla krize jiná.

Zaměstnanci jsou tak stresovaní a v důsledku je požadavků ještě více. Jejich odmítání, nutné, protože nejsou prostředky, napjatou atmosféru ještě umocňuje.

Pokud za námi přicházejí naši lidé s požadavky, které nedovedeme naplnit, ať se jedná o platové nebo jiné otázky, je nejprve třeba říct, čemu se vyvarovat. Za žádných okolností nejdeme se zaměstnanci ani s jejich zástupci do konfliktu, a pokud je to možné, neměli bychom se jim ani pokoušet nijak vyhýbat; může to být totiž pochopeno jako přehlíživá arogance anebo snaha utíkat před odpovědností. Stejně tak jim ale nemůžeme slibovat věci, které nedokážeme splnit, ve snaze je na chvíli „uklidnit“. Jediné, čeho bychom tím dosáhli, by byl ještě větší konflikt.

Jak tedy postupovat?

Pokud mají zaměstnanci požadavek, o kterém víme, že jej nejsme schopni naplnit, zcela jasně jim to řekneme. Je na místě nabídnout alternativu, tedy něco, co umíme poskytnout i za současných okolností, ale poměr mezi hodnotou alternativy a požadavku by neměl být příliš příkrý; mohlo by to být pochopeno jako svého druhu výsměch. Pamatujme, že je vhodnější a smysluplnější dát lidem, byť i velmi malý bonus raději, než jim slibovat cokoli do budoucna, o čem nevíme, jestli to dokážeme splnit, a to zvláště ne v případě, kdy to slibujeme již opakovaně.

V případě, že zaměstnanci požadují peníze a my jim můžeme nabídnout podstatně méně, než kolik očekávají, vždy o částkách hovoříme jako o konkrétních penězích, ne jako o procentech. Konkrétní částka se nejenže snáze představuje, ale také je mnohem více motivační.  Můžeme použít techniku malé nabídky teď s možností (ne příslibem) vyšší do budoucna, ale jen tehdy, kdy je skutečně realizovatelná.

Pokud naši zaměstnanci situaci nechápou a tvrdošíjně se dožadují nesplnitelných věcí, nezbývá nám, než je odmítnout, ovšem s tím, že současně stanovíme termín dalšího jednání. Je pravděpodobné, že na něm už budou vstřícnější. Ať tak či onak, vždy jim musíme jasně dát najevo a ukázat základní věc. A sice, že i když jsme v zásadě vstřícní a ochotní jednat, v žádném případě nehodláme ustupovat nátlaku.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520