30. 8. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Začátek září je tradičně začátkem nového školního roku. Co znamená z pohledu práce s lidmi ve firmě, vedení a managementu?

Začátek září pro nás znamená začátek nového školního roku, konec prázdnin, konec období dovolených a velmi často také změnu počasí; ochladí se. Pro mnoho firem začíná nový hospodářský rok, a i když pracujete „nepřetržitě“, velmi pravděpodobně v tomto období pociťujete změnu.

Je to proto, že většina z nás strávila mnoho let ve školách, které fungovaly právě v cyklu „školního“ či akademického roku. Tím vzniká velmi silný návyk, který ovlivňuje naše životy a který jen tak nezapomeneme.  Můžeme ho také využít.

Jak? Začátek září máme niterně spojen se změnou. V praxi to znamená, že pokud chcete udělat nějakou změnu ve vašem chování či fungování, je právě období okolo „nového školního roku“ ideální; paradoxně lepší než začátek kalendářního roku, který sice přináší „překlopení“ kalendáře, ale v našem životě nic praktického nezmění. Chcete-li tedy změnu, proveďte ji nyní.

Totéž platí i pro různá „předsevzetí“, osobní závazky a všechny tomu podobné věci. Na začátku září mají největší smysl, protože v tomto období jsme dlouhodobě zvyklí a psychicky připraveni prožívat změny. Aby fungovaly, doporučujeme je provádět v období nejvýše do konce týdne, ve kterém se 1. září nachází.

Pokud jste vedoucí pracovník či manažer, počítejte s tím, že vaši zaměstnanci mohou mít v tomto období krátkodobě problémy s koncentrací na práci, což je dáno změnou režimu, ať už vnějšího z dovolených nebo vnitřního – prostě tím, jak v naší psychice začíná nový „školní“ cyklus. Na druhou stranu chcete-li jim dát nové úkoly či vizi, jste právě v ideálním čase.

Pokud máte zaměstnance, o kterém víte, že má osobní nebo pracovní problémy, počítejte s tím, že se mohou po začátku školního roku začít zhoršovat. Je to dáno obnovením pracovní rutiny, „standardního“ fungování firem, ale také změnou počasí, ochlazením a pak také změnou světelných poměrů. V praxi to znamená, že tyto zaměstnance bychom neměli přetěžovat a o to bedlivěji sledovat jejich stav. Na druhé straně zejména mladí zaměstnanci v dobrém zdravotním a osobním stavu a ti, kteří teprve nedávno absolvovali školu budou právě nyní nejlépe reagovat na náročné úkoly, výzvy a nové projekty.

Přejeme vám hodně zdaru a úspěchů v začátku nového školního roku!

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520