6. 4. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Přestože se zdá, že i v současných nesnadných podmínkách většina zaměstnanců poslouchá management, část „švejkuje“. Jak zvládnout tyto zaměstnance?

Když jsme mezi našimi klienty a čtenáři udělali anketu, jak zvládají implementovat protipandemická opatření (výsledky zde), ukázalo se, že část firem se setkává s problémem „švejkování“. Totéž ukázala naše rychlá anketa na sociální síti LinkedIn

sdvejkuji2

 Z výše uvedeného vyplývá, že přinejmenším určitá část zaměstnanců se má tendenci uchylovat k „švejkování“ v případě, že se od nich vyžaduje spolupráce a poslušnost. Jak se s tímto jevem vypořádat?

Než si ukážeme, jak se poprat se švejkujícími zaměstnanci, musíme si říct, co to švejkování vlastně je. Každý národ, respektive kulturní skupina si vyvinula svůj způsob, jak obcházet autoritu. Někdo se staví do otevřeného odporu hromadně, jiný vysílá renegáty a my…švejkujeme. Tímto pojmem se rozumí, že se chováme tak, abychom nenaplňovali to, co od nás autorita očekává, ale současně neudělali nic pro to, abychom mohli být potrestáni. Nařízení či omezení otevřeně neignorujeme, nekritizujeme a nejdeme do konfliktu s jeho autory, ale na druhé straně uděláme vše proto, aby jednoduše nebylo naplněno. Výsledkem je, že „švejkujícího“ nelze potrestat, protože se přeci ničeho špatného nedopouští, ale současně se ani neděje to, co by se dít mělo. Pro management je to krajně nepříjemná situace. Pro politiky téměř neřešitelná (jak se poprat se švejkováním na státní úrovni si můžete přečíst zde).

Jak se se švejkováním vypořádat, pokud se děje ve vaší firmě? V prvé řadě zachovejte chladnou hlavu. Začít švejkujícím spílat, a nebo snažit se je otevřeně trestat je vlastně uznáním prohry. Za druhé: pokud lidé „švejkováním“ obchází opatření, které by měli dodržovat, je to nejspíše proto, že toto opatření švejkování umožňuje: je příliš složité, málo srozumitelné umožňuje výjimky. Prvním krokem k vyřešení je tedy snažit se „ucpat díry“. V praxi to znamená většinou naše požadavky maximálně zjednodušit tak, aby bylo kdykoli možné přesně říct, zda je konkrétní člověk dodržuje nebo ne.

Kontrola, tah a tlak

Pokud se nám toto podařilo, je potřeba začít kontrolovat. Existují dvě cesty, jak přimět lidi dodržovat opatření, a to „tlakem“ a „tahem“, obě cesty doporučujeme používat současně. Tlak znamená, že provádíme systematickou kontrolu dodržování jednoduchých pravidel a trestáme hříšníky. Cílem není být krutý, ale důsledný. Každý, kdo nařízení nedodržuje, musí vědět, že bude zjištěn a následně potrestán. Výmluvy se neakceptují, trest přichází zásadně až po upozornění. Trest by měl být přiměřený, ale provinilec jej musí pocítit. Vyvarujte se snahy trestat „exemplárně“, efekt, kterého byste dosáhli, by byl opačný, než chcete.

Druhou stranou, tj. „tahem“ se myslí to, že lidem je potřeba ukázat pozitivní příklady. Najděte zaměstnance, kteří budou ochotni sami ostatním ukazovat, že se chovají tak, jak se od nich očekává. Nejlepším příkladem je, pokud můžete ocenit člověka, který dříve švejkoval, ale nyní se chová přesně tak, jak potřebujete.

Švejkování nefunguje v prostředí, kde jsou nastavena dostatečně jednoduchá pravidla a současně kde existuje dostatečný počet lidí, kteří je dodržují. Pokud umíte vytvořit takovou situaci, lidé nebudou mít prostor švejkovat. Pokud přeci jen, mělo by být možné o komkoli a kdykoli říct, kdy přesně švejkuje, upozornit jej, že je potřeba se chovat v souladu s pravidly, a pokud nechová, potrestat jej.

Řešíte problémy se švejkováním, nebo s jiným nevhodným chováním vašich zaměstnanců? Rádi vám pomůžeme, kontaktujte našeho poradce.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520