29. 3. 2021   Mgr. Petr Hlušička

Všichni netrpělivě očekáváme ukončení všech opatření a v konečném důsledku také návrat do normálního před-covidového fungování, ale již nyní můžeme předpokládat, že se nebude jednat o úplně snadný návrat.

Přestože jsme tomuto návratu ještě na hony vzdáleni, tak je logickým předpokladem, že se bude jednat o poměrně náročný proces. Podle nedávné studie, která proběhla v USA, tak přes padesát procent lidí cítí obavy právě z tohoto návratu do „normálu“. Ty jsou primárně spojeny se sociálním kontaktem a interakcemi, kterým se již tak dlouhou dobu snažíme vyhýbat a odvykli jsme jim.

Přes naši přirozenou potřebu po sociálním kontaktu, jsme do určité míry dospěli do stavu dobrovolné izolace a stranění se ostatních. Ta v nás dokonce přetrvává i po proběhlém očkování, kdy i přesto stále cítíme určitou úzkost při styku s lidmi.

Tato sociální úzkost či fobie se dá charakterizovat jako intenzivní a přetrvávající strach při různých sociálních situacích. A i když si uvědomujeme, že se jedná o iracionální pocity, tak může vést k další izolaci a stresu. To se může projevovat například při běžných interakcích, které pro nás byli dříve naprosto přirozené. Ať se jedná o porady, schůzky s novými lidmi nebo i obyčejný nákup v supermarketu.

Současná situace, jednotlivá opatření a jejich komunikace v nás postupně dokázali vytvořit poměrně přetrvávající pocit nejistoty a obav. To přirozeně zhoršuje naši schopnost vyhodnocovat rizika a dělat racionální rozhodnutí. Dopouštíme se tak buď výrazného přecenění nebo naopak podhodnocení rizik. A to se následně bude projevovat na našem chování.

Studie, která proběhla v Číně uvádí, že téměř jedenáct procent lidí trpí po návratu do práce trpí podobnými příznaky jako při posttraumatické stresové poruše (PTSD). Další studie upozorňují na to, že více než 67 procent dospělých uvádí výrazně horší kvalitu spánku. To může mít do budoucna další negativní psychické i fyzické následky. To jsou pouze některé z faktů, které již nyní víme a mnohé další předpokládáme.

Přestože se nyní musíme potýkat s nestandardními situacemi a mnohými komplikacemi, tak už nyní můžeme očekávat výrazné komplikace spojené s návratem do normálu. V mnohém nám do budoucna mohou ulehčit nově nastavené a zavedené procesy spojené s využitím home office a on-line technologií, což můžeme vnímat jako jeden z mála přínosů současné doby. Návrat do běžného života i na pracoviště bude náročnou a stresující záležitostí, která si zaslouží naši pozornost.

Doporučujeme již nyní zvážení možných scénářů, které se budou věnovat nastavení vhodných podmínek a prostoru k postupné adaptaci našich zaměstnanců.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520