30. 11. 2020   Mgr. Petr Hlušička

Přichází období, které bylo každoročně ve znamení vánočních večírků. Ty přinášeli lidem možnost se neformálně lépe poznat, mírně uvolnit atmosféru v týmech a zároveň lidem poděkovat za jejich práci a přístup. Současná doba a situace nám tuto možnost neposkytuje, ale přesto můžeme hledat alternativy.

Firemní večírky jsou určitou formou ocenění a poděkování zaměstnancům za jejich výkony. Zároveň tak firma poskytuje příležitost, posunout jejich vzájemné mezilidské vztahy, a to napříč celou společností. Mohou tak být vhodným formát pro neformální komunikaci a posílení vzájemných vazeb. Na večírku dáváte příležitost k setkání zaměstnanců z různých oddělení, která nemají příležitost se v pracovním procesu normálně setkat. Mají šanci se navzájem lépe poznat a nastartovat proces vzájemné kooperace, která zvyšuje standardní spolupráci čistě pracovních vztahů.

Neformální úroveň takto nastartovaných vztahů usnadňuje jejich přenos do komunikace a interakce v rámci formálních firemních vztahů. Umožňuje tak rozvinout spolupráci napříč firmou, zkvalitnit vzájemnou interakci, spolupráci a komunikaci. Jakým způsobem lze absenci tohoto „prostoru“ nahradit?

  • Vzájemné vánoční dárky

Může se jednat například o předávání si symbolických vánočních dárků, kterého by se lidé měli účastnit na bázi dobrovolnosti. Dle zkušeností doporučujeme zpočátku stanovit vhodnou formu dárků, shodnout se na finančním limitu a následně tajné losování vzájemného obdarovávání. Předejdete tak tomu, aby si dárky předávali pouze lidé, kteří se navzájem znají nebo již mají mezi sebou přátelské vztahy.

Tímto způsobem můžete podpořit vzájemnou pozitivní atmosféru a komunikaci i mezi lidmi, kteří se doposud nesetkali nebo neměli dříve prostor se seznámit.

  • Vlastní výzdoba pracoviště

Pokud to podmínky a styl práce umožňují, tak podpořte výzdobu pracoviště ve svátečním duchu. Nemusí se nutně jednat o firmou zařízenou výzdobu, ale naopak uvítejte vlastní kreativitu ochotných zaměstnanců. Čím více osobní iniciativy, tím větší význam daná výzdoba bude mít pro sváteční atmosféru.

Na prostor k vydechnutí a vzájemného obejmutí pro naše podřízené, bychom neměli zapomínat ani v současné době. Ba naopak.

Jak k tomu přistupujete u Vás a co se Vám osvědčilo? Zkuste se podělit o své tipy a zkušenosti v naší skupině na sociální síti LinkedIn

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520